بهبود رنگ پذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق صوت

بهبود رنگ پذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق صوت

برای رنگ کردن چرم معمولا مواد رنگزای آنیونیک مانند رنگزاهای مستقیم، اسیدی و متال کمپلکس به کار می رود و تاکنون استفاده از رنگدانه ها برای رنگ کردن چرم مرسوم نبوده است. یکی از مشکلات در رنگ کردن چرم، نفوذ کم ماده رنگزا به درون ساختار متراکم آن است.
دستیابی به شید های یکنواخت در رنگ کردن چرم یکی از مشکلات اصلی این صنعت می باشد. در این تحقیق، تأثیر حمام مافوق صوت در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه با هدف کاهش زمان عملیات و بهبود رمق کشی و کیفیت چرم رنگ شده مورد مطالعه قرار گرفته است. طراحی آزمایش ها بر مبنای روش تاگوچی انجام شده است. مقدار K/S به عنوان معیاری برای جذب رنگزا و مشخصه کیفی فرآیند جهت بهینه سازی انتخاب شد. بر این اساس سطوح بهینه برای مدت زمان خیساندن کالا، نوع ماده متورم کننده و همچنین عوامل مؤثر در رنگ کردن شامل زمان استفاده از دستگاه مافوق صوت و بهینه میزان مصرف رنگزا به دست آمد.

 

چرم بافتی طبیعی است که ساختار سه بعدی ویژه ای دارد. افزون بر عایق بودن در برابر گرما، در برابر هوا، آب و عرق بدن نیز مقاوم بوده و در عین حال، بخار آب را از خود عبور می دهد و انعطاف پذیری قابل توجهی دارد.

بیشتر چرم مورد نیاز، از پوست حیو اناتی مانند گاو، گوسفند، بز و خوک (که این مورد در ایران موجود نیست) به دست می آید.

پوست های به دست آمده از دام ها (چهارپایان)، به دو گروه کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

گروه نخست شامل پوست های سبک نظیر گوسفند، بز، بزغاله و بره است. چرم تولید شده از این نوع پوست ها را چرم سبک می نامند. این چر م ها در تولید آستری، کفی کفش، کت، پالتو، کلاه و دستکش کاربرد دارند.

گروه دوم شامل پوست های گاو، گوساله، گاومیش و شتر است که چرم ساخته شده از این نوع پوست ها را چرم سنگین می نامند. این پوست ها از نظر میزان سنگینی به دسته های متوسط، سنگین و بسیار سنگین تقسیم می شوند.
چرم ساخته شده از این نوع پوست ها، استحکام و استقامت بیشتری دارند و بیشتر به مصرف زیره و رویه کفش، پوتین و تسمه های ماشین آلات صنعتی می رسند.

چرم، مهمترین فرآورده ای است که در فرآیند دباغی از تأثیر برخی مو اد شیمیایی بر پوست به دست می آید.

از جمله خصوصیات چرم می توان به نرمی، نفوذپذیری در بر آب ر هوا، نفوذناپذیری در برابر آب، مقاومت در برابر باکتری ها و عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط، فسادناپذیری، مقاومت در برابر فشا ر،کشش و انعطاف پذیری اشاره نمود.

این فرآورده برای تهیه بسیاری از اشیاء و کالاهای مورد نیاز زندگی مناسب می باشد

رنگرزی چرم به دلیل سه بعدی بودن رشته های آن دشوار است و نفوذ مواد رنگزا به بخش درونی آن به سختی صورت می گیرد. رنگرزی یکنواخت و مطلوب چرم اهمیت زیادی در صنعت دارد.

البته لازم بذکر است که نحوه رنگرزی چرم با توجه به نوع مصرف آن متفاوت است:
برای مثال چرم هایی که به مصرف مبلی می رسند طوری رنگ می شوند که تنها سطح آنها رنگرزی گردد و نیازی نیست که مواد رنگزا به بخش های درونی نفوذ کنند.
در حالی که در چرم های لباسی و کفش مواد رنگزا باید به درون چرم نفوذ کنند در غیر این صورت در اثر استفاده مداوم از آنها سبب می شود تا رنگ از روی کالا جدا شده و لکه های روشنی بر روی کالا ظاهر شود.

از این رو، در مورد این نوع فرآورده ها، رنگزا باید به طور عمقی در الیاف چرم نفوذ کند. از آنجا که چرم از مواد پروتئینی تشکیل شده است، ماهیت شیمیایی آن تا حد زیادی بر اثر عمل دباغی تغییر می کند.

میزان تثبیت رنگزا بر روی چرم تا حدود زیادی به مواد به کار رفته برای دباغی و همچنین وجود مو اد دیگر ترکیب شده با پروتئین، بستگی د ارد. از این رو، تثبیت رنگزا در چرم فرآیندی پیچیده و آمیزه ای از پدیده های مختلف است و کاربرد ماهرانه مواد رنگزا به وسیله چرم ساز، نیاز به تلفیق دانش های عملی، هنری و تجربه کاری د ارد.

هدف از رنگرزی، تثبیت یک ماده رنگزا بر روی یک بستر (سطح اتکا) است به طوری که این بستر بتواند به طور دائم به وسیله ماده رنگزا پوشیده شود و در اثر پدیده هایی مانند سایش، خراش و … سطح رنگرزی شده از بین نرود.

به طور معمول چرم به روش های مختلف مانند در سینی، با برس، در حوضچه، با دست یا پیسوله، روش چاپی، روش روکشی و بالابان رنگ می شود.

در این تحقیق بر ای رنگ کردن چرم از مو اد نانو رنگدانه به کمک فناوری مافوق صوت استفاده شده است

نانو رنگدانه ها مواد آلی یا معدنی، غیرمحلول با اندازه ذره کوچک تر از ۱۰۰ نانومتر می باشند.

پارامترهایی که در رنگرزی الیاف با رنگدانه ها مؤثرند شامل اندازه ذرات رنگدانه، مورفولوژی و شکل ذرات رنگدانه ها و روش دیسپرسیون می باشد. با کاهش اندازه ذرات رنگدانه، انرژی سطحی، سطح تماس و میز ان نفوذپذیری به داخل الیاف در طی فرآیند رنگ کردن افزایش می یابد (شکل ۱)

دو دسته از رنگدانه های آلی و معدنی در رنگ کردن چرم استفاده می شوند.:

رنگدانه های آلی شامل رنگدانه های زرد (مونو آزو و دی آزو همچون کمپلکس نیکل، ایزوایندولین)، رنگدانه های نارنجی (بنزیمیدازولین)، رنگدانه های قرمز و بنفش (کیناکریدون و آنتراکینون) و رنگدان ه های آبی و سبز (ایندانترن و فتالوسیانی ن) می باشند .

رنگدانه های غیر آلی مناسب برای رنگ کردن چرم شامل اکسیدها، سولفیدها و کروما ت های آهن، تیتانیوم، کادمیوم، روی، کروم، نیکل، کبالت و کربن سیاه هستند.

امروزه با کمک روش های مختلف اندازه ذرات رنگدانه ها می تواند به ابعاد نانو کاهش یابد. روش هایی مانند استفاده از همزن ها با دور زیاد، دیسپرس کننده ها، فرآیند مافوق صو ت، اصلاح سطحی و Mie میکروکپسول کردن رنگدانه ها از آن جمله هستند.

مطابق تئوری میزان جذب و قدرت رنگی رنگدانه ها با کاهش اندازه ذرات آنها به ابعاد نانو افزایش می یابد (شکل ۱).

مورفولوژی و شکل ذرات رنگدانه نیز بر نحوه رسوب و انباشتگی و نفوذپذیری رنگدانه در الیاف مؤثر می باشد. طبق شکل ۱ با افزایش اندازه ذره، جذب نور رنگدانه ها کاهش و انتشار نور ابتدا افزایش، سپس کاهش می یابد.

استفاده از حمام مافوق صوت در رنگرزی سبب افزایش ۴۰ درصدی در میزان رمق کشی رنگ و کاهش ۵۵ درصدی در زمان رنگرزی در مقایسه با شرایط معمول رنگرزی می گردد

بهبود رنگ پذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق صوت

 

شکل ۱: تأثیر اندازه ذرات بر جذب و تفرق نور توسط رنگدانه ها

۲-بخش تجربی
۲ ۱- مواد شیمیایی و وسایل

-چرم گوسفندی دباغی شده با مواد کرومی از کارخانه چرم سازی در چرم شهر ورامین.

-رنگدان ه نانو با نام Reso-Nano Red/C. I Pigment Red 8 ساخت کشور پاکستان با نام علمی نیز می نامند (شکل ۲)

-شوینده غیر یونی  Rockapon RCP- -5 برای عملیات شستشوی کالا، ساخت شرکت SDL انگلستان.

-اسید استیک صنعتی (جهت تنظیم pH)

-هیدروکسید سدیم (NaOH) ساخت شرک ت مر ک (جهت تنظیم (pH).

-اوره، آنیلین، اتیلن گلایکول، ساخت شرکت مرک (به عنوان مواد متورم کننده).

 

بهبود رنگ پذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق صوت

 

شکل۲: ساختار رنگدانه ۵- نیتر و- تولوئیدی ۴- کلرو  هیدروکسی ۲- نفتانیلید

 

۲-۲ روش کار

آماده سازی چرم: با توجه به اینکه نمونه های چرم دارای ناخالصی هایی نظیر چربی، واکس و… می باشند. برای تمیزی کالا آنها در دمای ۴۰ºC به مدت ۳۰ دقیقه شسته شده و نهایتاً در دمای محیط خشک گردید.

به منظور جلوگیری از جمع شدگی چرم لازم است که دقت شود تا در حین عملیات شستشو دمای حمام از ۵۰ºC تجاوز ننماید. همچنین آبکشی باید به طورکامل صورت پذیرد تا از بروز مشکلات بعدی از جمله نایکنواختی در رنگ کردن حتی المقدور ممانعت شود.

فرآیند خیساندن: در این فرآیند نمونه های چرم در حمامی حاوی مو اد متورم کننده مشخص و آب مقطر در L:G =70:1 و pH=7 به مدت معینی قرار داده شدند تا خیس بخورد.

فرآیند رنگ کردن : محلول نانو رنگدانه قرمز با استفاده از همزن با دور بالا به مدت ۳ ساعت هم زده شد تا ذرات تا حد امکان به خوبی در محلول دیسپرس شوند.

نمونه های چرم به دو روش توسط نانو رنگدانه رنگ شدند:

۱- حمام حاوی غلظت مشخص رنگدانه و ماده متورم کننده و دیسپرس کننده معین توسط هیتر الکتریکی تا دمای ۴۰oC گرم شده  و نمونه چرم به وزن ۲ گرم به حمام اضافه شد.

سپس دمای حمام تا ۵۰C با شیب یک درجه سانتیگر اد در دقیقه افزایش یافت. نمونه به مدت یک ساعت در این دما در حمام رنگ شده و سپس خارج و آبکشی شد.

۲- با استفاده از روش مافوق صوت با توان ( ۱۶۰,۳۲۰ وات) نمونه های چرمی رنگ شدند.

در این روش محلول حاوی نانو رنگدانه با غلظت مشخص به همراه ماده متورم کننده معین تهیه شد. نسبت حجم حمام رنگ کردن به وزن کالا برابر L:G 70:1 بوده و نمونه ها طبق نمودار شکل ۳ رنگ شدند.

در ابتدای فرآیند رنگ کردن اجازه داده شد تا دمای حمام مافوق صوت به دمای ۴۰oC برسد، سپس نمونه وارد حمام شده و بمدت ۱۰ دقیقه با شیب خطی یک درجه سانتیگراد در دقیقه به دمای ۵۰oC  رسید. پس از زمان معینی رنگ کردن در این دما، نمونه ها خارج و آبکشی شدند.

رنگ سنجی: پس از عملیات رنگ کردن، کالا خشک شده و مختصات رنگی آن تحت سیستم CIELAB محاسبه شد. اندازه گیری مقادیر انعکاس توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسی ساخت شرکت Gretag Macbeth مدل Color-Eye 7000 A تحت منبع نوری D65, زاویه مشاهده کننده استاندارد ۱۰ درجه در طول موج های ۷۶۰ – ۳۶۰ نانومتر (محدوده طیف مرئی) با فواصل ۱۰ نانومتری انجام گردید.

 

بهبود رنگ پذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق صوت

 

شکل ۳: نمودار رنگ کردن نمونه های چرم

 

تعیین ثبات نوری کالا: ثبات نوری نمونه های رنگ شده طبق استاندارد ISO 105-B01 تعیین شد. برای این کار نمونه ها بر روی قطعه مقوایی به اندازه معیار استاندارد پیچیده و همراه با یک ورقه از معیار آبی (Blue Scale) در دستگاه ثبات نو ری AUTONICS-FS4E با رطوبت ۱۰-۱۵% و دمای oC 25-20 قرار داده شدند.

میکروسکوپ الکترونی پویشی: قطعه ای از هر نمونه چرمی پس از اعمال پوشش با طلا با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی پویشی مدل XL30 ساخت شرکت فیلیپس کشور هلند مورد  بررسی قرار گرفت.

میکروسکوپ نوری پلاریزان: سطح و سطح مقطع قطع های از نمونه چرم خام و نمونه رنگ شده با نانو رنگدانه مصرفی در آزمایشات را در زیر میکروسکوپ نوری پلاریزانBEL Photonics مدل MPL-15 ساخت کشور ایتالیا مورد بررسی قرار گرفت.

۳- نتایج و بحث
۳-۱ تعیین نوع و سطوح فاکتورهای مؤثر

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور شناخت عو امل تأثیرگذار در رنگ کردن چرم با استفاده از روش هر بار یک عامل فاکتورهای متعددی مورد بررسی قرار گرفت.

نوع و سطوح تغییرات این فاکتورها عبارتند از:

میز ان مصرف نان و رنگدانه (۱% ،%۳ ،%۵ ,۱۰%), نوع متورم کننده (بنزوئیل پروکساید، اتیلن گلایکول، اوره، ایزوپروپیل الکل، آنیلین)، مقدار مصرفی متورم کننده (۳%, ،%۵ ,۱۰%), نوع عامل دیسپرس کننده (BAYER ،BASF)  زمان استفاده از حمام مافوق صوت ( ۱، ۲, ۳, ۴ ساعت), زمان خیساندن (۲ ,۱۲ ,۱۳ ,۱۸ ,۲۴ ,۲۶ساعت)

به کارگیری روش های مختلف رنگ کردن (حمام مافوق صوت، هیتر الکتریکی). در هر مورد، انعکاس در طول موج ۵۶۰ نانومتر و مقادیر L*, a*, b*, C*, h نمونه های چرم رنگ شده با استفاده از  دستگاه اسپکتروفوتومتری انعکاسی اندازه گیری شد.

پس از محاسبه و مقایسه مقادیر K/S نمونه های چرمی رنگ شده   به روش های مختلف عمدتاً نتایج نامطلوب ارزیابی گردید. انجام این آزمایشات مبنای تعیین نوع و سطوح فاکتورهای مؤثر جهت ادامه آزمایشات اصلی به روش طراحی آزمایشات تاگوچی قرار گرفت.

لازم به ذکر است بررسی عوامل مؤثر به طور جداگانه و به روش هر بار یک عامل ضمن اتلاف زمان، انرژی و منابع مالی پروژه، قادر به بررسی تأثیرات متقابل عوامل بر روی یکدیگر نمی باشد.

۲-۳ بررسی تأثیر عوامل مؤثر در رنگ کردن چرم

استفاده از یک نانو رنگدانه مناسب با طول زنجیر کوتاه می تواند در نفوذ سریع و مؤثر در درون لایه های به هم فشرده کالای چرمی و رسیدن به یکنواختی مورد نظر روی کالا کمک زیادی نماید.

طبق تحقیقات گزارش شده حمام مافوق صوت با افزایش ثابت نفوذ ظاهری در حین فرآیند به بهبود سینتیک فرآیند رنگ کردن چرم کمک می کند.

نتایج حاصل از روش های غیر از حمام مافوق صوت به صورت جداول زیر می باشند. جهت رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه از روش طراحی آزمایشات تاگوچی مطابق جدول ۱ استفاده گردید.

با استفاده از این الگو می توان اثر چهار فاکتور مؤثر در سه سطح را مطابق جدول زیر بررسی نمود. این فاکتورها بر اساس مطالعات علمی و تجربیات مقدماتی انتخاب شدند. هدف از انتخاب آرایه L9 آن است که با کمترین تعداد آزمایش بیشترین فاکتور مؤثر در عملیات رنگ کردن چرم مورد بررسی قر ار گیرد.

 

 

 

جدول۱: آرایه استاندارد L9 در روش تاگوچی

فاکتورهای قابل کنترل مؤثری که در این مرحله انتخاب شد عبارتند از:

•فاکتور A, معرف مدت زمان استفاده از دستگاه مافوق صوت می باشد که در سه سطح (۲ و۳ , ۴ ساعت) مورد بررسی قرار گرفت.

• فاکتور B: معرف مدت زمان خیساندن نمونه در حمام می باشد که در سه سطح (۲ ,۱۲ و ۲۴ ساعت) مورد بررسی قرار گرفت

• فاکتورC: معرف نوع متورم کننده مصرفی در این تحقیق می باشد که اثر آن در میزان جذب رنگزا برای سه ماده اتیلن گلایکول، آنیلین و اوره با غلظت ثابت ۱۰ % مورد بررسی قرار گرفت.

• فاکتورD: این فاکتور تاثیر درصد رنگزای مصرفی در سه سطح، ( ۵ ،۱۰ و ۱۵ ) درصد نسبت به وزن کالا ر ا بر روی مشخصه کیفی فرآیند، نشان می دهد.

نتایج آزمایش رنگ سنجی نمونه های چرمی رنگ شده با نانو رنگدانه در جدول ۲ خلاصه شده است.

با استفاده از کمترین مقدار انعکاس که در طول موج حداکثر جذب ۵۶۰ نانومتر رخ داد مقادیر K/S که به عنوان معیاری از میزان جذب رنگزا بر روی کالا می باشد با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید و نتایج در جدول ۱ نشان داده شده است.

 

 

مقادیر عددی بزرگ به دست آمده برای قرمزی (*a) در نمونه های چرمی رنگ شده گواه این است که استفاده از روش مافوق صوت به افزایش جذب و رسیدن به فام قرمزتر کمک می کند. همچنین میزان جذب نانو رنگدانه بر روی کالا با مقدار روشنایی (*L) نسبت عکس دارد.

لذا با توجه به نتایج مشاهده می گردد استفاده از حمام مافوق صوت در رنگ کردن باعث افزایش جذب نانو رنگدانه بر روی چرم شده است. تحلیل نتایج بدست آمده از رنگ سنجی و مقایسه K/S نمونه ها  به کمک نرم افزار۴- Qualitek انجام شد جدول ۳ و اشکال ۴ و ۵ نتایج به دست آمده از نرم افزار را نشان می دهد.

شکل ۴ میزان اختلاف بین سطوح مختلف هر فاکتور را نشان می دهد، به عنو ان مثال در فاکتور A که به عنوان مؤثرترین فاکتور در مرحله قبل تعیین شد، بیشترین اختلاف معنی دار در بین سطوح مختلف مشاهد ه شد.

این مطلب نشانگر آن است که میز ان جذب رنگزا نسبت به تغییرات فاکتور A (زمان حمام مافوق صو ت) بسیار حساس می باشد.

 

جدول ۲: مقادیر محرکه های رنگی در طرح L9 برای نمونه های رنگ شده درسیستم CIE LAB

 

 

جدول ۳: تعیین سطوح بهینه فاکتورهای انتخابی در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه.

 

 

 

شکل ۴: نمودار تعیین سطوح بهینه فاکتورهای انتخابی در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه.

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۵: نمودارهای تعیین سطوح بهینه فاکتورهای انتخابی در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه.

 

 

 

 

جدول ۵: جدول تحلیل واریانس در رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه.

 

همان طور که در نمودارهای بالا مشاهده می شود تأثیر هر یک از فاکتورها به صورت مستقل برآورد شده است. این محاسبات قادر است کمترین تفاوت بین مقادیر حاصل از هر سطح را نشان دهد.

به عنو ان مثال تغییرات حاصل از سطوح مختلف فاکتور A (زمان حمام مافوق صوت) بصورت یک تابع خطی می باشد. بیشترین مقدار عددی K/S  مربوط به سطح اول یعنی ۲ ساعت حمام مافوق صوت در رنگ کردن می باشد.

تغییرات حاصل از سطوح مختلف فاکتور B (زمان خیساندن) نیز بیشترین مقدار را در سطح دوم (یعنی ۱۲ ساعت خیساندن) از خود نشان داده است. حداکثر جذب رنگزا در سطح دوم فاکتور C (نوع متورم کننده) یعنی آنیلین تجربه شده است (شکل ۵)

تغییرات حاصل از فاکتور D (درصد رنگزا مصرفی) بیشترین مقدار جذب را در سطح دوم ( ۱۰ % وزنی) نشان می دهد.

جهت ارزیابی اهمیت نسبی فاکتورها، از محاسبات واریانس خطا و فواصل اطمینان اثرات فاکتورها تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد (جدول ۵).

ستون های این جدول به ترتیب شامل درجه آزادی هر فاکتور (DOF) و  (۱ -تعداد سطوح), مجموع مربعات (SS), واریانس، مجموع مربعات خالص (Pure Sum) و درصد تأثیر هر عامل می باشد.

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود طی عملیات رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه فاکتور A (زمان حمام ما فوق صوت) که در سه سطح (۲ ,۳ ,۴ساعت) مورد بررسی قرار گرفته است بالاترین درصد تأثیر ( ۳۹,۴۹۵ %) را در فرآیند رنگ کردن به خود اختصاص داده است و فاکتور B با تأثیر کمتر از ( ۶,۶۹۴ %) کمترین تأثیر ر ا در جذب میزان رنگزا داراست.

به بیان دیگر تغییرات فاکتور B اختلاف B معنی داری در متغیر پاسخ (میزان جذب رنگزا روی کالا در مقایسه با فاکتورهای دیگر) ایجاد نمی کند. فاکتور D که به منظور بررسی تأثیر درصد رنگزا مصرفی در سه سطح ( ۵ ,۱۰ و ۱۵ %) استفاده شد از نظر، اهمیت دومین عامل ( ۳۲,۸۸۲ ) در فرآیند رنگ کردن بود.

با کمک نرم افزار همچنین تاثیر عوامل انتخاب شده به صورت نمودار ارزیابی می شود (شکل۶)

رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه

 

شکل ۶: نمودار ستونی تاثیرات بر همکنش و فاکتورهای مهم رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه.

۳-۳ بررسی ثبات نوری و شستشویی نمونه های چرم رنگ شده

بر طبق نتایج، اکثر نمونه های چرم رنگ شده با نانو رنگدانه از ثبات نوری مناسب و قابل قبول ۷-۶ برخوردار بودند. در طبقه بندی معیار  آبی حداکثر ثبات نوری عدد ۸ می باشد.

همچنین بررسی ثبات شستشویی (لکه گذاری) نمونه های چرم در مقایسه با معیار خاکستری نشان دهنده ثبات بسیار خوب بود. در این طبقه بندی حداکثر ثبات
شستشویی عدد ۵ می باشد.

نانو رنگدانه ها حلالیت کمی در آب دارند و لذا در فرآیند شستشوی نمونه های چرم رنگ شده، رنگدانه ها تمایل کمی به خارج شدن از چرم و وارد شدن به حمام شستشو دارند.

ثبات شستشویی بالای کالای چرمی رنگ شده با نانو رنگدانه را می توان به این امر نسبت داد.

۴-۳  بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی

به منظور بررسی سطح نمونه های رنگ شده و مشاهده تجمع نانو رنگدانه مصرفی و نحوه تشکیل آنها به صورت آمورف یا بلور بر روی سطح چرم از میکروسکوپ الکترونی پویشی استفاده شد.

 

رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه

(الف)


رنگ کردن چرم با نانو رنگدانه

(ب)

شکل ۷: تصاویر میکروسکوپی (الف) سطح چرم خام و (ب) چرم رنگ شده با نانو رنگدانه در بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ برابر.

 

حمام مافوق صوت

(الف)


حمام مافوق صوت

(ب)

شکل ۸: تصاویر میکروسکوپی سطح چرم عمل شده با نانو رنگدانه با بزرگنمایی های (الف) ۲۵۰۰۰ و (ب) ۱۰۰۰۰ برابر.

 

حمام مافوق صوت

شکل ۹: دو تصویر از سطح مقطع چرم عمل شده با نانو پیگمنت با بزرگنمایی ۵۰ برابر*

در مقایسه تصاویر میکروسکوپی چرم رنگ شده با نانو رنگدانه و چرم خام در بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر (شکل ۸، الف و ب) همان گونه که مشاهده می شود رنگ دانه بر روی سطح کالای چرمی جذب شده است.

این مورد در تصاویر میکروسکوپی با بزرگنمایی ۱۰۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ برابر (شکل ۹) نیز به وضوح مشهود است. همان گونه که مشاهده می شود این نانو رنگدانه به طور یکنو اخت بر روی سطح تجمع یافته و اندازه ذرات الگومره نانو رنگدانه ۲۰۰ nm تعیین گردید.

۵-۳ بررسی تصاویر میکروسکوپ پلاریزان

در شکل ۹ تصاویر سطح مقطع چرم رنگ شده در زیر میکروسکوپ نوری پلاریزان با بزرگنمائی ۵۰ برابر مشاهده می شود. در این تصویر چرم خام عمل شده با کروم به رنگ آبی مشاهده می شود.

چرم استفاده شده به قطر متوسط ۱ میلی متر است و نفوذ نانو رنگدانه در چرم تا عمق ۰,۱ میلی متر مشهود می باشد. همان طور که انتظار می رود و در تصویر نیز مشهود است مغز کالا به صورت رنگ نشده باقی مانده است.

عدم نفوذ رنگدانه در عمق چرم ر ا می توان به کیفیت و نوع چرم مصرفی، غلظت اندک نانو رنگدانه مصرفی و مقدار درصد متورم کننده مصرفی نسبت داد.

۴ نتیجه گیری

ارزیابی رنگ نمونه ها در وسیله سیستم CIELAB نشان داد که جذب رنگزا بر روی چرم در روش استفاده از حمام مافوق صوت افزایش یافت.

بیشترین مقدار a* و کمترین مقدار L* مربوط به نمونه شماره ۲  بود که نشان می دهد استفاده از حمام مافوق صوت به ترتیب در رسیدن به قرمزی بیشتر رنگدانه مصرفی و جذب بیشتر رنگدانه بر K/S برای نمونه شماره ۲ (۲۵,۷۵) و کمترین مقدار برای نمونه شماره ۵  (۶,۶۰) گزارش شده است.

بر این اساس بیشترین مقدار جذب نانو رنگدانه تحت شرایط آزمایش ۲ حاصل می شود. با توجه به نتایج به دست آمده از نرم افزار (شکل های ۴ و ۵) سطوح بهینه به ترتیب، در فاکتور اول سطح اول (۲ ساعت حمام مافوق صوت)، فاکتور دوم سطح دوم (۱۲ ساعت خیساندن)، فاکتور سوم سطح دوم (آنیلین)، فاکتور چهارم سطح دوم (۱۰ %) بوده و بیشترین تأثیر در جذب رنگدانه بر روی کالا را داشته است.

با توجه به نتایج آزمون تاگوچی و جدول آن (L9) و آزمایش های انجام شده بعد از رنگ کردن نمونه های چرمی و مقایسه نمونه ها به صورت بصری، نتیجه می شود که بهترین نسخه برای بهبود رنگ کردن چرم و جلوگیری از رگه رگه شدن نمونه ها و افزایش نفوذ رنگدانه به لایه های درونی چرم، انتخاب سطوح آزمایش شماره ۲ (۲ ساعت استفاده از حمام مافوق صوت، خیساندن چرم به مدت ۱۲ ساعت، استفاده از آنیلین، ۱۰ % رنگدانه) می باشد.

تصاویر میکروسکوپی به وضوح جذب رنگزا بر روی سطح چرم ر ا نشان داد، اندازه ذرات نانو رنگدانه حدود ۲۰۰μm می باشد (شکل های ۸ و ۹). بر اساس تصاویر میکروسکوپ پلاریزان میزان نفوذ کم رنگدانه در چرم به علت ساختار ویژه کالا و محدودیت های روش رنگ کردن با نانو رنگدانه تأیید می شود.

۱- بشیر کاتوزیان،۲- امیر کیومرثی ،۳- ابوسعید رشیدی

۱ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، باشگاه پژوهشگران جوان شهر ری،

۲ استادیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

۳ دانشیار، گروه نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ

مدل های کیف و کفش چرمی ۲۰۲۰

مدل های کیف و کفش چرمی ۲۰۲۰

شاید در میان اطرافیان تان افرادی وجود دارا باشند که شهرت اصلی شان به دلیل استفاده از مدل های کیف چرمی و کفش چرمی مخصوص به خود بوده و تشخیص شان از سایرین آسان تر باشد.

در این تصویر شاهد نمایش یک کفش مردانه هستیم. اما آیا می توان خریدار آن را تحلیل شخصیتی کرد.

سه لایه رویه کفش در ترکیب برش ها و رنگ های آن شخصیتی غیر معمول را تداعی می کند. این کفش بیشتر متعلق به مردان بین حدود ۳۵ تا ۴۵ ساله ای است که شغل رسمی ندارند.

بعید است تحصیلات عالیه به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی داشته باشد. استفاده کننده از این کفش در پوشیدن لباس های رسمی خیلی راحت نیست، تمایل به دیده شدن دارد و احتمالا بسیار اهل خوش پوشی است.

استفاده از این رنگ های تند و کدر در چنین ترکیبی با هامورنی غیر معمول چنین شخصیتی را می طلبد. این کفش ها در آخرین دوره نمایشگاه اکسپوریواشو در خرداد ماه گذشته عرضه شدند.

 

مدل های کیف چرمی و کفش چرمی 2020

 

نقد جنسیتی چند کفش

هر تولیدی باید واجد عناصری باشد که مخاطب آن را از پیش مشخص کند. به عنوان نمونه کسی که می خواهد یک کتاب بخرد باید در حداقل زمان متوجه شود که موضوع کتاب درباره چه چیزی است.

مثلا رمان است یا یک کتاب فلسفی. همچنین باید متوجه شود که اگر رمان است، این رمان تاریخی است یا اجتماعی و نظایر آن.

در خصوص همه محصولات این موضوع باید رعایت شود. امروزه حتی در ساخت اتومبیل نیز چنین بحثی در جریان است. یعنی تلاش می شود اتومبیل های زنانه، مردانه، جوان پسند و یا مدیریتی تولید کرد.

در تولید این نوع اتومبیل ها از عناصر بسیار فرعی مانند رنگ اتومبیل و صندلی ها، فرمان، دست دنده، دستگیره ها گرفته تا شکل چراغ اتومبیل و قوس گلگیر، مورد توجه قرار می گیرد.

این موضوع در خصوص مدل های کفش چرمی به معنای عام آن بسیار مهم است. در دو تصویر این صفحه نمونه هایی از پایپوش های زنانه دیده می شود.

براساس تصویر،مدل های کفش چرمی اول صندل است، موقتی و برای طی مسافت های کوتاه است. نوعی حس خوش باشی در آن وجود دارد. خیلی مدرن نیست، بیشتر مناسب بانوان میان سال یا در آستانه میان سالی است.

 

مدل های کیف چرمی و کفش چرمی 2020

 

اما مجموعه دوم در بالا که ترکیبی از مدل های کفش چرمی اسپرت است وضعیت دیگری دارد.

در این چهار کفش اسپرت، کفش سمت راست در دریف بالا، کاملا خصلت زنانه – جوانانه دارد. این مهم به واسطه انتخاب رنگ، طراحی پاشنه و در نهایت طلاکوب بخش بالایی پاشنه شکل گرفته است.

ترکیب رنگ و تقسیم بندی رنگ های کفش سمت راست نوعی اغتشاش هویتی به وجود آورده است. کفش مردانه نیست اما خیلی هم نمی توان آن را زنانه دانست.

حتی رنگ صورتی در این کفش نتوانسته حس زنانه بودن آن را القاء کند چرا که این رنگ در بافت رنگ های دیگر و ترکیب بدنه کفش قدرت خودنمایی کمتر پیدا کرده است.

در تصویر بالا کفش سمت راست ردیف پایین تقریبا فاقد هویت جنسی است از طرفی تزئین نقر های آن کاملا زنانه است اما ترکیب رنگ و پاشنه آن هیچ حسی از زنانگی را القاء نمی کند.

کفش سمت چپ در ردیف پائین واجد نشاط دخترانه است. رنگ آمیزی کفش به این حس کمک کرده است اما متاسفانه پاشنه کفش آنجا که برآمدگی اش بیرون می زند این حس را از بین برده و بیشتر وضعیتی پسرانه بدان داده است.

انتخاب نوع کفش، ذهنیتی از شما به طرف مقابل القاء می کند حتی شاید بدون آنکه متوجه باشد شما را در ضمیر ناخود آگاه خود با آن شخصیت قضاوت می کند.

در جریان تحقیقات در کانزاس، ۶۳ دانشجو به ۲۰۸ جفت مدل های کفش چرمی نگاه کردند و خصوصیات صاحب آنها را حدس زدند. این افراد که کفش‌ها را مشاهده می‌کردند حدود ۹۰درصد خصوصیات شخصی صاحبان کفش‌ها را به‌درستی حدس زدند.

صاحبان کفش‌ها که به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده بودند، قبلا پرسشنامه تست شخصیت را پر کرده و از آنها خواسته شده بود کفش‌هایی را که بیشتر مورد استفاده قرار می‌دهند به محققان تحویل بدهند.

از شرکت‌کنندگان خواسته شد به مدل های کفش چرمی نگاه کنند و جنسیت، سن و موقعیت اجتماعی صاحب آنها را حدس بزنند.

خصوصیات شخصیتی موردنظر عبارت بود از برون‌گرایی یا درون‌گرایی، محافظه‌کاری یا آزادی‌خواهی، ثبات احساسی، سازگاری و وجدان.از آنجایی که کفش‌ها مدل‌ها، برندها، ظاهر و کاربرد های متفاوتی دارند، می‌توانند حامل اطلاعاتی راجع به تفاوت های شخصی باشند. بعضی از این تفاوت‌ها بارز و مشخص هستند.

کراندال، استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه کانزاس، می‌گوید اینکه فردی کفش فانتزی بپوشد یا راحتی یا رسمی همه می‌توانند وجهی از شخصیت او را نشان دهند.

او در تحقیقات خود گروهی را مامور کرد که با آزمون‌های شخصیت‌شناسی بررسی کنند هر مدل کفش چه ویژگی‌های شخصیتی​ای را نشان می‌دهد و بعد یافته‌ها را مورد آزمایش قرار داد، بعضی از آنها کاملا دقیق بودند و بعضی چندان دقیق نبودند.

همین الان به کفش‌های خود نگاه کنید. چه کفشی به پا دارید؟ کفش‌های تمیز واکس خورده؟ کفش‌های پاشنه بلند؟ کفش‌های قشنگ ولی کمی فرسوده؟ هر کدام از این کفش ها ذهنیتی در دیگران درباره شخصیت شما ایجاد می کند ، پس توجه داشته باشید مبادا کفشی را انتخاب کنید که در شما شخصیتی را القاء کند که به آن علاقه ندارید.

 

مدل های کفش چرمی

 

کیف ها

در این تصویر سه نوع مدل های کیف چرمی به تماشا گذاشته است. تفاوت ها در چیست؟

 

مدل های کیف چرمی مدل های کیف چرمی

 

 

نخست آنکه مدل های کیف چرمی اول و دوم برای استفاده دائمی است. کیف های تصویر سوم برای استفاده نکردن است. حتما شما هم این تجربه را داشته اید که چیزی بخرید برای اینکه فقط بخرید و استفاده نکنید.

همچنین در مدل های کیف چرمی تصویر سوم، اصل مهم دیده شدن است. قرار است کیف دیده شود. از این روی ترکیب رنگ آن تماشایی است.

همچنین این کیف ماهیت عجولانه دارد. یعنی ساختار آن به گونه ای است که بتوان هر چیزی را درون آن ریخت و بعدا مرتب کرد.

این مدل های کیف چرمی حمل کننده موقتی هستند. یعنی بعد از مدتی باید محتوای آن خالی شود.

 

 

اما کیف های عکس چهارم به ویژه کیف های بزرگ این عکس جهان دیگری را رقم می زنند. این کیف ها برای کمتر دیده شدن طراحی شده اند.

مدل های کیف چرمی جدی اما مدرن که محتوای جدی را حمل می کنند. طراحی این کیف ها به گونه ای است که محتوای آن می تواند مدت های طولانی درون آن باقی بماند, رنگ کیف ها و فرم هندسی آنها احساس جدی بودن را تداعی می کنند.

 

مدل های کیف چرمی

 

این دو عکس زیر مربوط به کفش های کودکانه است. یکی از نکات مهم در تولید کفش کودکانه شناخت روحیات والدین است چون تقریبا هیچ کودکی کفش یا لباس خود را انتخاب نمی کند بلکه والدین اش او را به شکلی که دوست دارند در می آورند.

تصویر پایین صفحه مربوط به کفش های راحتی کودکانه است. در خصوص این کفش ها قادر به بیان توضیحی نیستم. کف شهای معمولی و متعارف است که دست کم با توجه به سایز کفش ها در تعامل نظر بین کودک و والدین اش انتخاب می شود.

 

مدل های کفش چرمی

 

اما کفش های تصویر بالای صفحه سرشار از سخن است. کفش های دخترانه ای که معرف آرزوهای والدین است. سرشار از فانتزی، نشاط، آرامش.

این کفش ها معرف امید است. رنگ های غالب این کفش ها پیام آور آرزوهاست. به معصومیت پاهایی که این کفش ها حامل آن هستند، فکر کنید.

 

 

نحوه پوشیدن لباس، استفاده از آکسسوآرها و مدل های کیف چرمی و کفش چرمی و وسایلی که در طول روز با خود حمل می کنید می توانند بخش های پنهانی از شخصیت شما را آشکار سازند.

شاید در میان اطرافیان تان افرادی وجود دارا باشند که شهرت اصلی شان به دلیل استفاده از مدل های کیف چرمی و کفش چرمی مخصوص به خود بوده و تشخیص شان از سایرین آسان تر باشد.

 

مجله چرم و کفش ۱۳۹۸

چشم انداز صنعت چرم در سال ۹۸

چشم انداز صنعت چرم در سال ۹۸

بشر همواره سعی بر آن داشته تا با انتخاب بهترین ها، شرایط ایده آل  و بهتری برای زندگی خویش مهیا نماید. از این رو ما با تولید محصولات با کیفیت،  بمنظور چشم انداز صنعت چرم, کفش و محصولات چرمی و جلب رضایت مشتریان برای رسیدن به این هدف تلاش می کنیم.
در سال ۹۷ پس از ماجرای خروج آمریکا از برجام و افزایش شدید نرخ ارز نسبت به ریال ایران و در حقیقت کاهش بیش از سه برابری ارزش پول ملی و به دنبال آن تورم افسار گسیخته، اقتصاد کشور را وارد فصل تازه ای از چالش کرد.
گرچه دولت تلاش کرد که با ابزار واردات، مواد اولیه کارخانجات با نرخ ارز پائین تر از بازار، بار روانی تورم را کاهش دهد اما متاسفانه سوء استفاده های انجام شده در امر ثبت سفارش و تخصیص ظاهرا ناخواسته ارزهای ارزان به کالاهای مصرفی و غیرضرور علاوه براینکه در این امر تاثیر نگذاشت بلکه بازار به سرعت راه خود را بدون توجه به این مسائل طی کرد و قیمت ها با ارز آزاد تنظیم شد و اکثریت کالاهای مصرفی با افزایش سه برابری مواجه شدند که شوک بزرگی را ایجاد کرد.
.
چشم انداز صنعت چرم - قاچاق پوست و دام زنده
.
صنعت چرم نیز با وجود ظاهر قضیه که ماده اولیه آن (پوست خام) داخلی است و علی الاصول نباید تاثیر زیادی از افزایش نرخ ارز بپذیرد, متاسفانه عملا زودتر از سایر کالاها با ارز آزاد هماهنگ شد و فشار زیادی را به صنعتگران وارد کرد.
رونق قاچاق پوست و دام زنده نیز وضعیت بازار پوست خام را پیچیده تر کرد.
در چشم انداز صنعت چرم, مواد شیمیائی فرآوری چرم نیز که کاملا وابسته به واردات است نیز با دو چالش روبرو شد:
اول اینکه ثبت سفارشات چه برای واردات جدید و چه واردات موجود در گمرکات در گرداب تصمیم گیری های متعدد و گاها متناقض گرفتار شد و در نتیجه موجودی آن در بازار و کارخانجات شدیدا کاهش پیدا کرد.
دوم اینکه بعضی از تولید کنندگان مواد شیمیائی اروپائی به بهانه تحریم از دادن پروفرما خوداری کردند و واردات از ترکیه نیز با قیمت های بسیار بالاتر انجام پذیرفت و در نهایت مواد شیمیائی متاسفانه فراتر از نرخ ارز آزاد در بازار معامله شد و نتیجه امر این بود که تعدادی از کارخانجات با کاهش تولید مواجه شدند و قیمت چرم نیز به تبع آن سریعا افزایش پیدا کرد و صنایع بالادستی مانند کفش و محصولات چرمی را تحت تاثیر قرار داد.
این در حالی اتفاق افتاد که برند های خارجی کفش و محصولات چرمی به تدریج صحنه بازار را ترک کردند و واردات چرم نیز عملا بدلیل بالابودن قیمت که ناشی از افزایش نرخ ارز بود متوقف شد.
همه این عوامل موجبات افزایش قیمت چرم و محصولات چرمی را به بیش از دو برابر قبل فراهم کرد که با توجه به کاهش شدید قدرت خرید جامعه فروش چرم و محصولات چرمی کاهش پیدا کرد.
.
جرم, کفش و محصولات چرمی

.

چشم انداز صنعت چرم در سال ۹۸ اگر چنانچه:
۱- دولت بتواند ارز لازم برای واردات مواد شیمیائی تامین و تسهیل واردات آن را عملیاتی کند،
۲- جلوی قاچاق پوست و دام زنده را بگیرد،
۳- تسهیلات لازم برای واردات کمبود پوست سنگین را به صورت وت بلو فراهم کند
۴- با کمک به امر بازسازی و نوسازی صنایع چرم سبک با هدف تولید و صادرات، به صنعتگران چرم انگیزه لازم را بدهد،
۵- تورم را کنترل و مدیریت کند,
۶- نرخ ارز را واقعی و تب و تاب ارز بازی غیر مولد جامعه که ناشی از بی ثباتی اقتصادی است ساماندهی کند،
این امید وجود دارد که قیمت ها ثبات پیدا کرده و کارخانچات با افت تولید مواجه نشوند در غیراینصورت بی ثباتی قیمت ها، کاهش مصرف را به بار آورده و پیآمد طبیعی آن کاهش تولید و کاهش اشتغال در صنعت چرم و صنایع بالادستی از جمله کفش و محصولات چرمی است که آثار زیانباری را بدنبال خواهد داشت.
صنایع چرم دلیر تولید کننده انواع چرم های طبیعی، به منظور تداوم فعالیت‏های کمی و کیفی و استفاده بهینه از امکانات و منابع خود،  بمنظور کسب رضایت مشتریان جهت گیری های استراتژیک خود را حول محورهای زیر متمرکز نموده است:
درک و شناسایی خواسته ‏ها و نیازهای مشتریان ؛
شناسایی و توجه به الزامات قانونی، ایمنی و تلاش برای برآورده کردن آنها؛
اعتقاد به نیروی انسانی و مشارکت این نیرو به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان و تلاش در جهت حفظ کرامت این سرمایه؛
بهبود مستمر از طریق اجرای سیستم مدیریت کیفیت؛
افزایش توان رقابتی با افزایش گستره تولیدات و کیفیت محصولات
کاهش ضایعات به منظور استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط زیست.
مدیریت صنایع چرم دلیر موظف به اجرا و نهادینه کردن خط مشی فوق در سازمان بوده و در جهت نیل به این اهداف ، نظام مدیریت کیفیت  ISO9001 و الزامات مشتری را اجرایی نموده است.
“سپاش از شما خواننده محترم از توجه شما به این نوشته, شما هم می توانید نظرات خود را در زیر همین پست در رابطه با چشم انداز صنعت چرم در سال ۹۸ بیان نمایید”
صندل و جوراب به هیچ وجه!

صندل و جوراب به هیچ وجه!

صندل و جوراب, آیا به راستی پاسخ به این سادگی است؟ صندل جلو بسته و صندل جلوباز و …

یادش به خیر. در دوران مدرسه معلم هایی داشتیم که چندان سررشته ای از ضوابط پوشاک یا خوش پوشی نداشتند.

همان هایی که برای دانش آموزان حواس پرت کلاس گچ پرت می کردند.

این معلم ها اغلب صندل جلوباز و جوراب پلاستیکی نخودی رنگ به پا داشتند که سبب می شد لیز نخورند و گچ را درست به هدف بزنند. البته دچار الکتریسته ی ساکن هم می شدند.

البته بدعنقی چنین معلم هایی سبب شد که چنین ترکیبی از صندل و جوراب مقبول نیفتد. البته گزینه های دیگری هم برای پاسخ مثبت دادن وجود دارد.

صندل و جوراب به هیچ وجه!
پوشیدن صندل جلو باز کلاسیک با جوراب؟

پاسخ به پرسش فوق کاملاً روشن است.
– صد در صد منفی

چنین ترکیبی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

 

 این معلم ها اغلب صندل جلوباز و جوراب پلاستیکی به پا داشتند. منظور از صندل جلو بسته صندل های چوبی هلندی است
صندل جلو بسته و جوراب

منظور از صندل جلو بسته صندل های چوبی هلندی است که محبوب تری نشان را در نوع بوستونی شرکت پایپوش سازی بیرکنستاک آلمان می سازد.

ژاپن بر روند پوشیدن جوراب و صندل جلو بسته تأثیر مثبتی داشت و جوراب مورد استفاده هم جوراب موسوم به چوپ است که شرکت ژاپنی گلن کلاید با الگوبرداری از طرح های قدیمی فیرآیل تولید می کند.

قاعده این است که جوراب دارای نقش و نگار زیادی باشد. به هر حال کسی که می خواهد بر خلاف عرف از ترکیب صندل و جوراب استفاده کند دلیلی ندارد از جوراب ساده استفاده کند.

چنین ترکیبی را به بهترین وجه می توان با شلوار جین یا بلند تکمیل کرد. البته پاچه را هم نباید تا زد.

صندل و جوراب به هیچ وجه!
پدیده ایی آمریکایی

صندل جلوباز زمانی در میان ستارگان فوتبال اروپا خیلی محبوبیت داشت که در فصل استراحت و در کنار استخر چنین دمپایی هایی را به پا می کردند.

این بازیکنان افزون بر استفاده از چنین دمپایی هایی، موهایشان را به مدل عجیبی آرایش می کردند (رجوع شود به بازیکنان تیم ملی آلمان در دهه ی ۱۳۸۰), شورت های خیلی کوتاه به تن می کردند اما هرگز جوراب به پا نمی کردند.

اما اوضاع نسبت به آن موقع تغییر کرده است و آمریکایی ها صندل جلوباز را با اکثر جوراب های ورزشی می پوشند(جوراب های ورزشی سفید).

این ترکیب را اکثرا با شورت های ورزشی می پوشند به طوری که هالیوود هم در شخصیت های سینمایی خود نیز از آن استفاده کرده است.

وقتی جوراب تا زیر زانو باشد جلوه ی مقبولی دارد ولی فقط در فصل تابستان قابل استفاده است.

 

 این معلم ها اغلب صندل جلوباز و جوراب پلاستیکی به پا داشتند. منظور از صندل جلو بسته صندل های چوبی هلندی است

 

دمپایی انگشتی

استرالیایی ها، آمریکایی ها و انگلیسی ها بدون آن که جوراب بپوشند در محافل اجتماعی از دمپایی انگشتی استفاده می کنند.

البته شرکت هایی هستند که جوراب های مخصوص پوشیدن با دمپایی انگشتی تولید می کنند.

اما وقتی که پوشیدن دمپایی انگشتی بدون جوراب هم چندان خوشایند نیست پوشیدن آن با جوراب در حد تخطی از عرف به شمار می آید.

فقط یک نوع جوراب وجود دارد که می توان پوشیدن آن با دمپایی را تحمل کرد آن جوراب سنتی ژاپنی است که مانند دستکش و اغلب به رنگ سفید است و با دمپایی های سنتی ژاپنی می پوشند.

این جوراب ها که در هر دو نوع زنانه و مردانه وجود دارد فقط با پوشاک سنتی ژاپنی مثل کیمونو خوشایند است.

تلفیق احساس و رنگ در پاشنه و کفی کفش چرم – صنعت پاشنه

تلفیق احساس و رنگ در پاشنه و کفی کفش چرم – صنعت پاشنه

در این مجموعه باردیگر زیبایی هایی ممکن برایتلفیق احساس و رنگ – صنعت پاشنه و کفی کفش چرم به تصویر کشیده شده است.

اگرچه زیبایی در ساخت ” احساس” است اما وقتی قرار است در یک پیکره متصل به هم (مثلا در کفش، شامل، رویه، تزئینات رویه، پاشنه و کفی کفش) قرار گیرد باید واجد یک منطق منسجم نیز باشد.

در تصویر نخست، کفش چرم از مجموعه چند قطعه مستقل تشکیل شده است که حجم و رنگ های بکار رفته به آن وضعیت هارمونیک داده است.

در چنین شرایطی، برای پاشنه نیز از همین قاعده استفاده شده است. باید دقت داشت که در این کفش، نقش رنگ ها بسیار مهم است.

تلفیق احساس و رنگ در پاشنه و کفی کفش چرم - صنعت پاشنه

 

در تصویر دوم، هماهنگی بیشتر معطوف به رویه طلقی شکل و پاشنه است.

اگر چه این پاشنه و کفی کفش چرم به صورت مستقل بسیار زیبا و چشم نواز است اما تعدد مواد بکار گرفته شده و استفاده از رنگ چوب در بخشی از آن، چنان برجستگی و جلوه ای به آن داده است که زیبایی کفش را از یکپارچگی انداخته است.

به واقع در این کفش، نقش مهم بر عهده پاشنه است که این نمی تواند یک حسن باشد.

هر عنصر زیبا باید در ترکیب با دیگر عناصر زیبایی داشته باشد و اگر بیش از آن به چشم آید، مجموعه را از چشم می اندازد.

تلفیق احساس و رنگ در پاشنه و کفی کفش چرم - صنعت پاشنه

 

تصویر سوم تنها می تواند یک عکس نمایشی و تبلیغی باشد. گوی های زیر کفش چرمی هیچ نقشی نمی توانند در آن داشته باشند.

کفش فاقد پاشنه به معنای متداول آن است و محل استقرار این گوی ها نیز با منطق طراحی و استاندارد کفش با توجه به سلامت پا، اصلا مناسب نیست.

شصنعت پاشنه - صنایع چرم دلیر

 

در عکس چهارم پاشنه و کفی کفش چرم یک پیکر واحد را تشکیل داده اند.

گویی کفشی تولید شده و سپس آن را برای مراقبت در داخل یک محفظه نگهدارنده قرار داده اند.

طراحی این نوع پیکرهای واحد و پیوسته اگر چه ساده به نظر می رسد اما هم از منظر سلامت پا و هم فرصت زیبا سازی مجموعه کفش با محدودیت های فراوانی روبرو است.

معمولا کفش چرم های کلاسیک و چشم نواز از این فرم پاشنه کفی های ترکیبی کمتر استفاده می کنند چرا فرم آنها با هر تلاشی که صورت گیرد، تصویری از یک کفش چرمی خاص و گران قیمت را تداعی نخواهد کرد.

تلفیق احساس و رنگ در پاشنه و کفی کفش چرم - صنعت پاشنه

 

این کفش برای تولید پاشنه از تصاویر گلدان های سه قرن پیش اروپایی و لباس های زنانه محافل اشرافی الهام گرفته است.

رنگ های تند و فرم زمخت آن تداعی کننده سلیقه های سنتی است.

حاصل آن کفش چرم شده که افراد خاص و شاید خیلی خاص را به خود جلب می کند.

تلفیق احساس و رنگ در پاشنه و کفی کفش چرم - صنعت پاشنه

 

آخرین پاشنه و کفی کفش چرم نیز به نوعی شبیه به کفش بالا طراحی شده است با این تفاوت که از عناصر مدرن برای طراحی پاشنه بهره گرفته اند.

پاشنه شیشه ای این کفش که طرحی از مردی استوار با صورتک دلفین را نشان می دهد بسیار زیباست.

شکوه این پاشنه نه فقط فرم آن بلکه بخش فوقانی آن است به گونه ای که به نظر می رسد کفی کفش با یک تکیه گاه باریک به پاشنه متصل است.

دقت در رویه کفش نشان می دهد که فرم آن طرحی الهامی از صورت ماهی است که دو چشم آن بسته است.

این یک نمونه از خلاقیت زیبا در ترکیب پاشنه و رویه کفش برای رسیدن به طرحی هنری و خلاقانه است.

صنعن پاشنه - صنایع چرم دلیر