آقای نادر حسن زاده دلیر مدیر عامل

متولد فروردین 1342 – نسل سوم از حسن زاده دلیر ها هستند که در چرمسازی فعالیت دارند

آقای کسری حسن زاده دلیر: مدیر فروش و دیجیتال مارکتینگ

 

آدرس کارخانه: چرمشهر ورامین, خیابان البرز, خیابان البرز 1, خیابان الوند, شماره 38

تلفن:02136770700

نمابر: 02136770701

پست الكترونيكي: info@dalirleather.com

12 + 3 =