دستگاه اندازه گیری مساحت چرم (پا زنی)

دستگاه اندازه گیری مساحت چرم (پا زنی)

واحد اندازه گیری چرم طبیعی، فوت چرم یا پای چرم می باشد. در سال 1919 میلادی طبق قرارداد اتحادیه چرم سازهای ایتالیا و اسپانیا اندازه پای چرم 32.99 در 32.99 سانتیمتر مربع تعریف شد.

امروزه اندازه گیری چرم در کارخانه چرم سازی توسط دستگاه های دیجیتالی با دقت بالا و استاندارد جهانی (ویدیو پایین) که مشابه دستگاه اسکنر است، اندازه گیری می شود.

این دستگاه تولید ماشین سازی کاردان می باشد.