مصاحبه آقایان علی و نادر حسن زاده دلیر و خانم نصراللهی (مدیرکل دفتر صنعت ۰نساجی و پوشاک) با خبر ویژه رادیو ایران در مورد صنعت چرم

صنعت چرم مانند صنایع دیگر متاثر از فضای حاکم بر صنعت کشور بوده و با مشکلاتی نظیر شرایط تحریم، قوانین مالیاتی، قانون کار،کمبود نقدینگی، عدم حمایتهای عملی از صنعت روبرو است. در عین حال، بعضی از مشکلات حاکم بر صنعت کشور در صنعت چرم پررنگتر است. از سوی دیگر، صنعت چرم مسائل و مشکلات خاص خود را دارد؛ به عنوان مثال برگشت کُند سرمایه موجب کاهش شدید نقدینگی شده است.

همچنین با مسائلی نظیر فرسودگی ماشین‌آلات، کمبود شدید نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده هم در زمینه تولید و هم در زمینه مدیریت و بازرگانی مواجه هستیم و متاسفانه برنامه ای برای آموزش نیروی انسانی، برای صنعت یکصدساله کشورمان نداریم. در همین حال مسائل کمبود و کیفیت پوست خام گاوی، بوروکراسی پیچیده واردات و عدم دسترسی آسان به ماده اولیه مرغوب از بزرگترین مشکلات این صنعت است.