کلاسهای کاردانی چرم در شهرک صنعتی چرمشهر ورامین برگزار میگردد.

 

photo_2016-11-06_20-44-38