گالری عکس صنایع چرم دلیر و نمایشگاه چرم و ماشین آلات و مواد شیمیایی
استانبول ترکیه
از تاریخ 3/Nov/2015 تا تاریخ 5/Nov2015
تاریخ 12 آبان تا 14 آبان 1394
از روز سه شنبه تا 5 شنبه