مرکز دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران

وابسته به “سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ”
این دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷_۹۶ ( مهرماه۹۶) در رشته های زیر دانشجو می پذیرد .
_ مدیریت کسب و کار
_ چرم و پوست
_ طراحی پوشاک
_ تولید کفش
_ طراحی کیف و کفش

ثبت نام دانشگاه آغاز شد !

مهلت ثبت نام تا تاریخ دوشنبه ٩۶/۵/۱۹ میباشد

تهران _ خیابان فلسطین شمالی_ پایین تر از تقاطع زرتشت _ نبش کوچه برادران شهید غفاری _ پلاک ۲
مرکز دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران ثبت نام می کند
تلفن ۵-۸۸۹۷۱۸۳۱ داخلی : ۱۰۱_ ۱۰۳_ ۱۲۱_۱۲۲_۱۱۳_۱۱۴_۱۱۸_۱۱۹