کتاب فیزیولوژی پوست و چرم

توضیحات

Additional information

Weight 500 g
Dimensions 15 × 12 × 5 cm

Out of stock

قیمت :

۱۲۰,۰۰۰ تومان
کتاب فیزیولوژی پوست و چرم - اصول انواع ذبح, سلاخی و پوست کنی
اصول ذبح
سلاخی و پوست کنی

در کشور ما هرچند دسترسی به آمارهای دقیق غیرممکن است با این حال طبق بعضی برآوردها، سالانه در حدود ۲۰ میلیون راس گوسفند، پنج میلیون رأس بز و ۲ / ۲ میلیون راس حیوانات بزرگ، از گروه گاوسانان ذبح می شوند.

ذبح و سلاخی اصولی این مقادیر حیوان، می تواند ضمن ایجاد شغل، از هدر رفتن ثروت ملی هم جلوگیری کند. عدم دقت در سلاخی، سبب کاردمال و یا سوراخ شدن پوست می شود و یا عدم نگهداری مناسب پوست قبل از دباغی، باعث ضررهای اقتصادی بزرگی می شود. سلاخی و پوست کنی، بالذاته کار مشکلی نیست، با این حال افراد خاصی که مهارت کافی در این زمینه داشته باشند، نسبت به افراد دیگر برای این کار اولی هستند.

در نظر بگیریم که در عید قربان و عصر تاسوعا، چقدر حیوان بدست آدم های کار نابلد ذبح و سلاخی میشوند. اغلب پوستهای حاصله دارای کاردمال عمیق و نیمه عمیق و یا دارای سوراخ های ریز و درشت و پارگی های ناشی از سلاخی نامناسب هستند. به این ترتیب، سالانه مقدار زیادی از ثروت ملی به هدر می رود.

اگر در نظر بگیریم که از یک پوست گاوی، مثلا 10 جفت کفش تولید شود، از پوست های سلاخی شده بدست مردم، حتی اگر 9 جفت کفش تولید شود، در این صورت ۱۰٪ ثروت ملی از بین رفته است

اصول ذبح:

به خاطر اینکه روش ذبح حیوانات، در بسیاری از کشورها، جزء مراسم مذهبی است که در آن جدا کردن نای و رگهای اصلی، بنا به علل خاصی، برای هدف مخصوصی صورت می گیرد. (مثل اسلام و روش رابینیک) از این رو، تغییر روش کشتار حیوانات، اغلب غیر ممکن می باشد.

کسی که حیوان را ذبح می کند، بایستی دست و پای آن را ببندد و مطمئن شود که حیوان بعد از ذیح، کاملا کشته شود. روش دیگر، به عوض بستن دست و پای حیوان، بی حس کردن آن با برق می باشد که در بعضی کشورها مرسوم است.

در ذبح حیوان, اولین نکته مهمی که باید در نظر گرفته شود، این است که حیوانی که خسته بوده, چه به لحاظ حمل بار و یا کشیدن ارابه و یا راهپیمانی درازمدت قبل از ذبح، باید کاملا استراحت بکند. چنین حیواناتی نباید به مدت ۲۴ ساعت به غذا دسترسی داشته باشند. در غیر این صورت، گوشت حاصله از آنها حرارت بالایی خواهد داش و خون به اندازه کافی از بدن حیوان خارج نمی شود و کار پوست کنی حیوان مشکل می شود.

دومین مورد مهم، شكل بوست سلاخی شده است که باید منظم و دارای شکل طبیعی باشد. برای داشتن شکل منظم پوست, قصاب باید با دست چپ، سر حیوان را به طرف خود بکشد و با دست راست گلوی آن را ببرد و برش را ادامه دهد تا گردن و گلو از بدن حیوان جدا شود.

برای خونریزی بهتر و راحت و اینکه خونی در بدن حیوان نماند، بهتر است دست های حیوان آزاد باشد تا بتواند تلاش مذبوحانه بکند. در نتیجه این حرکات، هر چه خون در رگها بوده به بیرون میریزد.

موقع ذبح حیوان، بهتر است، محلی که حیوانات باید ۲۴ ساعت قبل از ذبح، به آب و مقداری غذا، دسترسی داشته باشند. (محل انتظار) و محلی که حیوان را بخاطر خوردن گوشت آن، به حالت بومی قصابی می کنند و محل هایی که پوستهای سنگین در آنجا خسک می شوند و همچنین محل هایی که حفظ و نگهداری نمکی پوست در آن صورت می گیرد, در دسترس باشد.

محل انتخابی برای ذبح حیوان بهتر است تمیز بوده و کمی شیب داشته باشد. این محل اگر در نزدیکی درختان انتخاب شود، بهتر است.

باید گودالی جهت تخلیه ی خون در نزدیکی محل مزبور کنده شود. این گودال موقع پوست کنی برای ثابت نگه داشتن لاشه ی حیوانات بزرگ هم استفاده می شود.

بعد از تخلیه ی باقی مانده ی خون، لاشه حیوان چند قدم آن طرف برده می شود تا با خون آلوده نشود. بهتر آن است که برای تحویل گوشت و پوست به بازار، هر روز، سلاخی اول صبح صورت گیرد.

نظرات

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.