کتاب استاندارهای چرم

توضیحات

Additional information

Weight 500 g
Dimensions 12 × 15 × 5 cm

Out of stock

قیمت :

۱۷۰,۰۰۰ تومان
کتاب استانداردهای چرم - همراه با نگرش تحلیلی بر کیفیت چرم (کالا و حدمات)
مقدمه
مقوله استاندارد و استانداردسازی روش ساخت کالا و یا ارائه خدمات به نوعی با کیفت کالا و یا خدمات ارتباط پیدا می کند.

کیفیت معمولا به معنی چگونه بودن و چطور بودن است. از این رو آن یک کلمه کلی است که می تواند کاربردهای فراوان داشته باشد. اما استاندارد روشی است که نتیجه نهائی آن منجر به کیفیت دلخواه در ارایه کالا و یا خدمات میشود.
کیفیت یک معنی خاص ندارد. بلکه می توان از این کلمه معنای مختلفی را استخراج کرد. در تولید کالا یکی از معانی کیفیت، مرغوبیت کالاست.
یکی دیگر از معنی آن رفع نیاز حداقلی مشتری است. چون نیازهای مشتری براساس زمان و مکان و شرایط محیطی و اقتصادی فرق می کند پس می توان گفت که کیفیت هم بسته به نیاز مشتری فرق می کند.

در یک جامعه معین، نیازهای افراد بسته به طبقه و سطح زندگی آنها با هم فرق می کند. از این رو سطح کیفیت کالا و خدمات هم در طبقات مختلف جامعه با هم فرق می کند.

با این مقدمه معلوم می شود که چون نیازهای افراد باهم فرق می کند پس خواسته های افراد جامعه هم با هم فرق می کند. از این رو افراد مختلف می توانند این بحث را به روش های گوناگون بیان کنند.
در مورد کیفیت کالا و یا خدمات در هر جامعه، دولت در حقیقت به عنوان نماینده اکثریت جامعه از طریق راهکارهای خاصی برای تولید هر کالا و با ارایه خدمات حداقل های کیفی را اعلام می کند. بسته به توسعه یافتگی و یا عقب ماندگی آن جامعه این حداقل ها می تواند نوسان داشته باشد.

جوامعی که از نظر اقتصادی و صنعتی توسعه یافته باشند، بحث کیفیت و بالطبع أن استانداردسازی روشهای تولید و ارایه خدمات نمی تواند جایگاهی داشته باشد.
از این رو می بینیم که در بلوک شرق دنیای قدیم و جهان سوم از استاندارد و استانداردسازی و کیفیت کالا تقريبا خبری نیست. اما در کشورهای صنعتی برای انجام هر کاری روش استاندارد تعریف شده و برای تولید هر کالایی و یا ارایه هر خدماتی حداقل های استاندارد در نظر گرفته میشود.

چرم یک کالای لوکس است با این حال در کشورهای صنعتی استانداردهای اجباری خاص خود را دارد. در حالی که در ایران استاندارد چرم تشویقی است. از این رو علیرغم اهمیت چرم و چرم سازی در ایران نسبت به استانداردهای آن توجهی مبذول نمی شود.

نظرات

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.