مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش – الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش – الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی

صندل از بازآفرینی هیپی وار در اواخر دهه ی 1960 فرا رفت و در سال 1975 آن را با استفاده از چرم های فلزنما و پوست های نامتعارف به سبک و طرح های پاشنه بلند ساختند.
نقش و نگار مدل پوست مار در دهه ی 1970 میلادی در همه ی مجموعه های طراحی های کفش و تمام رده های قیمتی بر چرم ها نقش بسته بود.
متولدان دوران انفجار زاد و ولد که سی ساله شدند پسندهایشان به طرح های برانگیزاننده تر و بلوغ یافت هتر گرایش یافت و طراح ها از طرح ها و مدل های کلیشه ای سکودار فاصله گرفتند.
ارتفاع کفش های پاشنه بلند با برگشتن به پسندهای بهپوشی اواخر دهه ی 1970 میلادی مرتبا اوج گرفت و به 10 سانتی متر رسید.
برخی از زنان ساز مخالفت با این طرح را زدند و آن ها را تجلی شکنجه های زن ستیزانه طراح ها خواندند اما محرک پسندهای بهپوشی چیزی جز خریدهای مصرف کنندگان نیست و کفش های پاشنه بلند هم مدل فروش خوبی داشت.
کفش ها را آگاهانه به گونه ای طراحی می کردند که پاشنه ی بلندی داشته باشد.
آن هایی که دوست نداشتند از پاشنه های بلند پسندروز پیروی کنند می توانستند به سراغ انواع کفش های پاشنه کوتاه و کفش های ورزشی بروند که در سال 1980 میلادیطراحی شده و  فروش خوبی داشتند.

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیصندل سیترون جیر دارای پاشنه ی 80 میلی متر و بالاپاشنه ی
فلزنمای آینه ای و برش های جسورانه ی سبک صنعتی

 

 

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیصندل به رنگ گل سرخ دارای پاشنه ی 80 میلی متری
با روکش چرم به رنگ صورتی، رویه ی چرمی زنجیره ای
در هم قفل شده و تسمه ی چندپیچ دور مچ پا

 

 

 

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیکفش جین پوش برگه باز و پاشنه ی قرمز

 

 

 

 

 

صندل دارای پاشنه ای به بلندی 115 میلی متر از جنس مخمل سرخ و ساتن سیاه و آراسته به پاپیونی به اندازه ای اغراق آمیز

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

 

الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیعالم کائنات

این یک تصویر واقعی از کره زمین است به خوبی معلوم است که رنگ آبی خود را حاکم بر عالم کائنات کرده است.
طراح این کفش با بهره گیری از رنگ سحرآمیز آبی و راز آلود مشکی اعجازی ساده و گویا در این کفش هویدا ساخته است!

 

 

 

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیقلاده و کفش

اصلا لازم نیست من بگویم، رنگ این سگ پاکوتاه و رنگ قلاد هاش همانی است که طراح با یک
چشم کزدن سریع، به خورد این کفش داده است.
دست بر این سگ بکشید لطیف است مثل چرم، این کفش و قلاده که نشان استحکام است،
درست مثل زیره این کفش چرمی.

 

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیحس زیباي طبیعت
خودت را در دشت شقای قها رها کن لازم هم نیست همیشه در خیال، سیال شوي
این ی ک ا ص ل ا س ت !
در این کفش زیبایی در سادگی است یک کفش ساده که با شقایق هاي رنگ یاش
به زیبایی خود م یبالد مناسب براي بهار، تابستان و پاییز است.

 

 

 

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیخرس عروسکی

هنرمند حسی را م یگیرد و آن را تبدیل به اثر م یکند.
این کفش از این عروسک الهام گرفته است.

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی
مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیدنیای کودکی

حالا که دنیای شیرین کودکی را پش تسر گذاشت هاید با نگاه به
این صفحه به همان دوران م یروید.
یک طراح کفش بچگانه لازم نیست دوره خاصی را طی کند.
همین که در کودکی یک دنیای شاد داشته و آن را از یاد برده
باشد، کافیست همان شادی را در کفش یک کودک پیاده کند.

 

 

 

 

 

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحی

مدل ها و طرح های شگفت انگیز کفش در دهه 60 و 70 میلادی - الهام در طراحیبرگ هاي خزان زده

طراح با این بر گهاي خزان زده و یک چینش ساده این صندل
ر ا ط را ح ی ک ر د ه ا س ت .
البته یک طراح باید هنر رنگ آمیزي را بداند، مثلا در این
صندل رنگ رویه و گل برگ هاي زرد و نارنجی با رنگ مشکی
تقارنی زیبا آفریده است!

 

 

 

 

 

منبع:بازار چرم و كفش

اشعه ایکس, سی تی اسکن و تصاویر سه بعدی در تولید کفش

اشعه ایکس, سی تی اسکن و تصاویر سه بعدی در تولید کفش

تصویربرداری دیجیتال، تأخیر در عکس برداری را که در تصاویر برداشته شده با اشعه ایکس پیش می آید، از بین برده است. این پیشرفت شگرف راه را بازکرده است تا با استفاده هم زمان از اشعه ایکس و تصویربرداری دیجیتالی، بسیاری از عرصه های صنعتی شاهد خلاقیت های بیشتر باشد. برای نمونه، در سی تی اسکن یا CAT که بیشتر مصارف پزشکی دارد از صدها عکس دوبعدی برداشته شده با اشعه ایکس برای ایجاد یک عکس سه بعدی از اندام های داخلی بدن استفاده می شود.

ابزارهای جدیدی که از این فناوری در مقیاس کوچک (موسوم به میکرو سی تی اسکن) بهره می گیرند، زمینه پیشرفت در برخی صنایع را بهتر فراهم کرده اند.

سیستم های معمولی اشعه ایکس نقایصی دارند؛ مثلاً، تنها یک تصویر دوبعدی ارائه می دهند و سریع نیستند. در میکرو سی تی اسکن برخی از این نقایص رفع شده و حتی امکانات بیشتری را فراهم می کند.
میکرو سی تی اسکن در عرصه کفش نیز زمینه ساز پیشرفت هایی بوده و این فرصت را می دهد تا هم کیفیت کنترل شود و هم محصولات جدیدی به کمک آن تولید شود.

تکنیک های مختلفی برای اسکن و بررسی پلاستیک و مواد مشابه وجود دارد.
یکی از این روش ها استفاده از لیزر است.
موسسه پژوهشی SATRA شیوه های مختلف اسکن و تصویربرداری را بررسی کرده است که می تواند در صنعت تولید کفش مؤثر باشد.
برای نمونه، در صنعت تولید کفش به ابزارهای فلزیاب نیاز است تا فلزهایی که احتمالا و تصادفا در داخل کفش مانده است، پیدا کرد. فرایندی که برای یافتن فلزات احتمالی در کفش ها طی می شود ممکن است به صورت تک به تک یا عمده اجرا شود.
درهرصورت، باید جایی که فلز در آنجا مانده است به صورت دقیق مشخص شود.

این مسال های است که استفاده از میکرو سی تی اسکن در آن می تواند کارساز باشد.

اشعه ایکس, سی تی اسکن و تصاویر سه بعدی در تولید کفش
فناوری های جدید اشعه ایکس و سی تی اسکن

برش نگاری کامپیوتری با اشعه ایکس که گاهی به آن سی تی اسکن هم گفته می شود، یک روش غیر تماسی و غیر مخرب برای به دست آوردن اطلاعات داخلی و خارجی اشیاء است که مقیاس شیء تا کوچک ترین واحد به دست می دهد.
این روش این امکان را به اپراتور می دهد تا به کمک اشعه ایکس صدها عکس دوبعدی از داخل و اطراف شیء بگیرد و ویژگی های داخلی و خارجی آن را بررسی کند. سپس این عکس های دوبعدی به کمک نرم افزار تبدیل به عکس سه بعدی می شود و می توان آن را به صورت برش خورده و از زوایای مختلف مشاهده و بررسی کرد.
روش های قدیمي استفاده اشعه ایکس به دلیل نیازی که به زمان بیشتر برای تولید فیلم و عکس بود، محدودکننده بود.
گسترش تصویربرداری دیجیتالی موجب شده است تا استفاده از دستگاه بارجفت شده یا رن گبردار (CCD) هم بیشتر شود.
این ابزار و سایر فناوری های مشابه کمک می کنند تا عکس های باکیفیتی گرفته شود. از آنها در سی تی اسکن هم استفاده
زیادی می شود.

آزمایش غیر مخرب (NDT)

موسسه SATRA طیف وسیعی از محصولات و کالاها را آزمایش می کند که تکه تکه کردن بسیاری از آن ها امکان پذیر نیست و نمی توان از درون آن ها به راحتی سر درآورد.
مثلا،ً برخی از آن ها اشیاء یکپارچه هستند یا جدا کردن آن ها از هم بسیار دشوار است. اندازه گیری ضخامت بدنه کشتی ها، شکاف یا شکستگی و نقص در مواد پلاستیکی و فلزی ازجمله موارد است که آزمایش و سنجش آن ها دشوار است.
میکرو سی تی اسکن در این گونه موارد بخش زیادی از مشکل را حل می کند.
برای نمونه، کفش هایی که ساق بلندی دارند یا ابزارهای ضربه گیر درون آن ها کار گذاشته شده است باید محل دقیق جایگیری این ابزارها مشخص و تائید شود. فلزیاب های معمولی، وجود این ابزارها را تائید می کند اما برای آنکه محل دقیق و نقص احتمالی آن ها هم مشخص شود سی تی اسکن و عکس سه بعدی بسیار مؤثرتر است.
با این روش، نه تنها می توان هم مواد فلزی و هم غیرفلزی مثل پارچه و چوب را نیز بررسی کرد. بدین ترتیب، بدون تخریب کالا، می توان یک ارزیابی غیر مخرب از آن ارائه کرد.

در مورد اطلاعاتی که ممکن است به کمک میکرو سی تی اسکن به دست آید، می توان زیر اشاره کرد:
پرَوَنجاهای تصویری که سه بعدی که با پرَوَنجاهای دیجیتالی اشعه ایکس ایجادشده، اطلاعات تقطیع از هر سه بعد که می توان آن ها را چرخاند و مرور کرد، بررسی برش ها یا لایه ها و همچنین انتقال تصویری از یک لایه به لایه دیگر.
نرم افزارهایی که اطلاعات و داده های تصاویر اسکن شده را ذخیره می کنند، این گزینه را در اختیار کاربر قرار می دهد تا تصاویر را به دلخواه ثبت کند و به شیوه موردنظر خود به فرد دیگری نشان دهد.
در تصویرگری دیجیتالی می توان رزولوشن باید به دقت مدنظر قرار بگیرد. مثلاً تصویری از یک ناحیه بزرگ ممکن است کیفیت کمتری به هنگام بزرگنمایی داشته باشد یا تصویری از یک ناحیه کوچک با رزولوشن بیشتر، تصویر باکیفیتی ایجاد خواهد کرد.

بهره گیری از داده ها

یک تصویر سه بعدی که با اشعه ایکس برداشته شده است، قابل ویرایش و تغییر است.
این تصاویر را می توان با هیستوگرام روشن تر یا تیره تر کرد تا جزئیات آن را بهتر مشاهده کرد. هیستوگرام این امکان را فراهم می کند تا بتوان روشنایی و تاریکی را در تصویر توزیع کرد.
تحلیل تناژ رنگ تصاویر تأثیر زیادی در آشکار یا پنهان شدن نواحی پرتراکم یا کم ترانم و شناسایی نواحی ناقص دارد. حتی اگر شیء یا فلزی در درون آن مانده باشد، آشکار می شود.
قسمت های خالی یا ناقص یک شیء را می توان با کم رنگ شدن آن به راحتی تشخیص داد. همچنین کاربر با زوم کردن و چرخاندن برش ها این فرصت را دارد تا روی یکی از نواقص تمرکز کرده و ضمن بررسی دقیق تر، ارزیابی بهتری از وضعیت پیش آمده داشته باشد.
ابزارهایی که قابلیت سی تی اسکن سه بعدی دارند، یک سرمایه گذاری ارزشمند به شمار می آیند. برخی از این دستگاه ها قطعات یا مزایای ویژه ای مانند دستگاه تهویه هوا و خنک کننده دارند.
چنین دستگاه های تصویربرداری برای شرایطی مطلوب است که باید تصویربرداری از یک شیء در دما و رطوبت خاصی انجام شود. دستگاه های تصویربرداری سه بعدی به دستکم یک ایستگاه کار نیاز دارند.
ایستگاه کار به رایانه ای گفته می شود که برای کاربردهای فنی یا علمي طراحی شده است. می توان دستگاه های کار بیشتری را هم به دستگاه های تصویربرداری اضافه کرد تا هم سرعت کار بالا برود و هم اینکه حافظه کافی برای ثبت اطلاعات و نرم افزارها و روش های تحلیل مانند FEA وجود داشته باشد.

«روش اجزاء محدود/ »FEA روشی است که بر اساس آن می توان پیش بینی کرد که یک محصول یا کالا در شرایط مختلف چه عملکردی خواهد داشت.

اشعه ایکس, سی تی اسکن و تصاویر سه بعدی در تولید کفش
کاربردهای فناوری جدید

با استفاده از اشعه ایکس می توان سطح دیگری از انعطاف پذیری، رزلوشن و کیفیت را به سی تی اسکن های افزود و حتی بعد چهارم را به آن اضافه کرد.
بعد چهارم، زمان است. برای افزودن بعد چهارم، تصاویری از تغییرات ایجاد شده در شیء در یک بازه زمانی مشخص ضبط می شود. البته این روش محدویت هایی دارد.
اگر چند شیء مورد بررسی باشد باید جای هر یک از آنها ثابت باشد تا در منطقه مربوط به خودش تصویربرداری شود. این کار را می توان به صورت دستی انجام داد و پس از هر بار عکس برداری از یک بخش، شیء را در همان جای خودش به حرکت درآورده تا بتوان از بخش دیگری از آن عکس گرفت و ویدیوهای چهار بعدی تولید کرد.

این ویژگی خاص زمینه را مهیا می کند تا امکان استفاده از میکرو سی تی اسکن در صنعت کفش کاربردهای جالب و مفیدی پیدا کند؛ برای نمونه، از این طریق می توان تاثیر مواد یا شاخصه های خاصی را سنجید که به منظور خنک کردن و بهبود جریان هوای داخل کفش طراحی شده است.
در این مثال، یک پمپ انتقال هوا کار گذاشته می شود و به کمک اشعه ایکس تصاویری از عملکرد آن گرفته می شود. سپس فشار آن بر کفی کفش و پاشنه سنجیده می شود.
تصاویر سی تی اسکن سه بعدی را می توان در تکنیک های تحلیلی بیشتر از این هم به کار برد. این فایل ها قابلیت آن را دارند تا در مدل سازی سه بعدی هم به کار گرفته شده و در طراحی به کمک کامپیوتر یا چاپگرهای سه بعدی استفاده شود.

در واقع، این فایل ها در نرم افزارهای سه بعدی هم به بهبود روش های طراحی کمک می کند. همانطو که گفته شد فایل های سی تی اسکن در تست های مجازی و پیش بینی عملکرد و نواقص ساختاری و مکانیکی کمک زیادی می کند.

ارزیابی کیفیت محصول

تحلیل تصاویر سه بعدی گرفته شده با اشعه ایکس نه تنها در بررسی قطعات جامانده در داخل کفش بلکه در بررسی و تایید تولید دقیق محصول هم کاربرد دارد و مفید است.
اخیرا تحقیقاتی در مورد برخی کفی های کفش صورت گرفت که برخی از آنها به دلیل اشکال در روش تولید قابل استفاده نبود.
برای آنکه نوع و محل دقیق این اشکال قابل مشاهده باشد و رفع شود لازم بود تا کفی کفش پاره شود. اما در این صورت تمام محصول نهایی صدمه می دید.
این در حالی است که در مراحل اولیه تولید کفش، تصاویر سی تی اسکن می توانست کمک شایانی به رفع این مشکل کند.
همانطور که قبلا هم گفته شد استفاده از تکنیک هایتصویربرداری سی تی اسکن مستلزم استفاده از ابزارهای جدید و دقیق مانند هیستوگرام است. هستوگرام این امکان را ایجاد می کند تا تن های مختلف عکس را به دلخواه انتخاب یا حذف کرد و میزان تراکم مواد را در داخل کفش مشاهده کرد.
البته برخی مواد به راحتی توسط اشعه ایکس تشخیص داده نمی شود و اینجاست که کار سخت می شود. برای مثال، اشعه ایکس ممکن است که چسب را به خوبی تشخیص ندهد زیرا این ماده شفاف است و جزئی از مواد دیگر شناسایی می شود.
یا در بهترین حالت زمانی قابل تشخیص است که مقدار آن کم باشد. افزودن مقداری ید یا پتاسیم یدات به چسب می تواند این مشکل را حل کند. البته این کار باید قبل از استفاده از چسب اضافه شود و سپس به کفش زده شود.

یکی از راه های دیگر این است که مواد شیمیایی قابل ردیابی در تصاویر اشعه ایکس استفاده شود.
این مواد نیز باید قبل از آغاز مراحل ساخت محصول به مواد اولیه اضافه شود و نحوه کاربرد آن باید به نحوی باشد که صدمه ای به کیفیت و ماهیت مواد نزند.

رو شهای دیگری برای گرفتن تصاویر سی تی اسکن و نمونه های تصویری بزر گتر هم وجود دارد. مثلا در مورد محصولات دراز یا بلند می توان از اسکن مارپیچی استفاده کرد.
در این روش، ابزار نمونه گیری یا تصویربرداری به صورت 360 درجه در اطراف محصول مورد نظر می چرخد و در حین چرخش، پنل ردیاب یا تصویربردار به سمت بالا حرکت می کند تا تمام قسمت های آن بررسی شود. هدف آن است تا مسیری مارپیچی ایجاد شود.
سپس نرم افزار این تصویر مارپیچی را تبدیل به تصویری می کند که تمام ابعاد محصول در آن نمایان است. در محصولاتی که اندازه بسیار بزرگی دارند، یکی از روش ها این است که بخش های مختلف آن به صورت جداگانه اسکن شده و سپس این اسکن ها به هم وصل شوند. نرم افزارهای مربوطه می توانند این تصاویر را در کنار هم قرار داده و ابعاد آن را به درستی مشخص کنند.

یکی از قابلیت های دیگر استفاده از تصاویر سی تی اسکن در طراحی کامپیوتری (CAD) است.
در نرم افزارهای طراحی کامپیوتری ابعاد تصاویر مشخص شده و می توان تغییراتی روی آنها ایجاد کرده و طرح را تغییر داده یا اصلاح کرد.
در مجموع، تصویربرداری سه بعدی باعث می شود تا یک کالا را از هر لحاظ و از هر بعدی که لازم باشد بررسی کرد و پارامترهای مختلفی را که نیاز است در مراحل گوناگون تولید مراعات کرد، سنجید و تغییرات و اصلاحات احتمالی را در آنها اعمال کرد.

اشعه ایکس, سی تی اسکن و تصاویر سه بعدی در تولید کفش
دسترسی به این فناوری

دسترسی به ماشین آلات سی تی اسکن اشعه ایکس یک سرمایه گذای قابل توجه و ارزشمند به شمار می آید.
شرکت هایی که مایل هستند چنین تجهیزاتی را خریداری کنند، انواع مختلفی از آنها در بازار وجود دارد که می تواند با توجه به بودجه و هزینه آنها جوابگوی نیازهای گوناگون آنها باشد. این تجهیزات نیاز به شرایط نگهداری خاص و پیچیده ای ندارند.
چنین دستگاهه ایی البته بسیار سنگین هستند و باید به این مساله توجه داشت. فولاد و سرب بخش مهمي از این تجهیزات را تشکیل می دهد و این به علت مسائل ایمنی است که چنین موادی در آنها به کار رفته است. وزن متوسط برخی از این دستگاه ها حدود 6.5 نیم تن است و لازم است که محل استقرار خاص خود را داشته باشد.

برخی از این تجهیزات ممکن است امکانات منحصر به فردی داشته باشند، مثلا سرورهای اضافی یا تهویه هوا. برای آنکه چنین سيستم هايی را بتوان در رابطه با کالاهای مختلفی به کار برد باید فضای لازم را برای آن مهیا کرد.
این به آن دلیل است که در فضای کافی کالاهای مختلف با اندازه های گوناگون به راحتی توسط این دستگاه های اسکن می شوند.

اشعه ایکس, سی تی اسکن و تصاویر سه بعدی در تولید کفش
نتیجه گیری

فناوری عکس برداری سه بعدی مزایای فراوانی برای تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واردکنندگان و همه کسانی که با کنترل کیفیت و تحلیل مواد سروکار دارند، ایجاد می کند.
این ابزار یا فناوری برای بررسی و ارزیابی کیفیت و طراحی هر کالایی بسیار ارزشمند و مفید خواهد بود زیرا عکسبرداری سه بعدی باعث می شود که بدون تکه تکه کردن یک محصول محل دقیق یک نقص را شناسایی کرده و با دقت رفع کرد.

مزایای میکرو سی تی اسکن فراتر از آن چیزی است که در این مقاله ذکر شد. خرید این تجهیزات شاید در بضاعت و توان مالی همه شرکت ها نباشد اما از طریق اجاره و خدمات مقاطعه کاری زمینه ای فراهم شده است تا محققان، تولیدکنندگان و تکنیسین ها به آن دسترسی داشته باشند و محصول خود را به دقت بررسی کنند.

مشاهده جزئیات داخلی یک محصول یک امکان و فرصت بی نظیر است که هر کسی به بهبود کیفیت کالای خود می اندیشد، می تواند از آن استفاده کند. بسیاری از کسانی که در تولید کفش و تحقیق در این زمینه فعال هستند، هر روز علاقه بیشتری به استفاده از این فناوری پیدا می کنند. انتظار می رود که در آینده نزدکی استفاده از این فناوری شاهد رشد بیشتری باشد.

مترجم| هرمز برادران| منبع: world lether/august/september 2017

ویژگی های یک کفش چرمی مناسب و راحت

ویژگی های یک کفش چرمی مناسب و راحت

کفش چرمی جدای از زیبایی باید با دوام و راحت هم باشد.
مهم ترین وظیفه کفش چرمی حفاظت از پا و ممانعت از آسیب رسیدن به آن است ولی متاسفانه بسیاری از کفش ها به پا آسیب میرسانند.

کفش چرمی نامناسب یکی از علل مهم بسیاری از بیماری های پا است و می تواند در افراد کاملا سالم موجب بروز بیماری هایی مانند انحراف شست پا، سائیدگی شست پا، میخچه، انگشت چکشی و فرو رفتن ناخن در انگشت شود.

ویژگی های یک کفش چرمی مناسب و راحت
انتخاب کفش چرمی مناسب
کفش چرمی مهم ترین پوشاکی است که سالیانه برای خرید آن هزینه می‌شود. پای انسان، قلب دوم بدن اوست و مسلماً کفش هم به عنوان محافظ قلب دوم بدن، باید به اندازه کافی پا را از خطرات و آسیب‌های احتمالی مراقبت کند.
اما اگر کفش چرمی که خریده شده است، مناسب پا نباشد و به اصطلاح بعد از مدتی راه رفتن با کفش پاشنه پا، قوزک پا و یا زردپی پا درد بگیرد و آسیب ببیند. انتخاب کفش مناسب می‌تواند جلوی تمام این اتفاقات را بگیرد.
کفش چرمی استاندارد:
یك کفش چرمی استاندارد، سه مشخصه بارز دارد.
* کفش استاندارد باید جنس خوب داشته باشد.
* پاشنه استاندارد کفش بسیار مهم است.
* قالب و پنجه کفش باید استاندارد باشد.
اجزای کفش:
بهترین رویه برای كفش، همان رویه چرم طبیعی است.
– رویه کفش: رویه بیشتر كفش‌های موجود در بازار، از دو جنس مختلف است. آنها یا رویه‌ای از چرم طبیعی دارند یا از پلاستیک تهیه می ‌شوند. به تازگی هم بعضی از تولید كنندگان كفش، اقدام به زدن اسپری بوی چرم طبیعی به پلاستیکی كرده و خریداران را در انتخاب کفش چرمی با مشكل مواجه می‌ كنند.
چرم طبیعی، به علت دارا بودن منافذ طبیعی در بافتش، امكان تبادل هوا میان بیرون وداخل کفش چرمی را فراهم آورده و به اصطلاح، باعث تنفس پا می ‌شود. به همین دلیل ساده، بهترین رویه برای كفش، همان رویه چرم طبیعی است. رویه مصنوعی کفش به علت عدم تبادل هوا، باعث بوی بد پا و عرق كردن بیش از حد آن می ‌شود.
– زیره كفش : اغلب زیره كفش‌های موجود در بازار دو نوع است.
 ۱. زیره‌های کفش po، نسبت به pvc سبك ‌تر، راحت‌ تر و در برابر سایش مقاوم‌ تر بوده و دوام ‌شان بیشتر است. ظاهر این زیره‌ها، توپُر بوده و در حالت خم كردن، انعطاف‌ بیشتری دارند.
در هنگام خرید کفش، باید به این نكته دقت كرد كه كف زیره نباید صاف باشد، بلكه باید آج ‌دار بوده تا از لیز خوردن جلوگیری كند. توجه به استانداردهای پنجه كفش در انتخاب آن بسیار مهم است.
– قالب ‌بندی کفش چرمی:

از نظر قالب ‌بندی، فضای پنجه كفش باید طوری باشد كه به انگشت‌های پا فشار وارد نكند. كفش‌هایی كه پنجه آنها باریک است، باعث می ‌شوند، انگشت‌های پا در كفش روی هم بیفتند. این كفش‌ها، انگشتان پا را تحت فشار قرار داده و آنها را بد فرم می ‌كنند. این امر در خانم‌ها شایع‌تر است. به طوری كه انحراف شست پا در خانم‌ها، ۹ برابر آقایان است.

 ویژگی های یک کفش چرمی مناسب و راحت
تنه كفشکفش چرمی:
پوشيدن کفش چرمی نامناسب، تنگ و پاشنه بلند فقط به پاها آسيب نمي‏رساند، بلکه به زانو، کمر، استخوان‏هاي ستون فقرات و لگن هم آسيب وارد مي‏ کند.
مورد بعدی تنه كفش است كه در واقع چارچوب روی كفش بوده و دور پا را دربرمی ‌گیرد، كفش هم باید به راحتی در برابر فشارهای وارده، مقاومت كرده و شرایط آناتومیكی پا را حفظ كند. علاوه بر فاكتورهای استاندارد مربوط به جنس و ساختمان كفش، فاكتورهای دیگری نیز درباره خود افراد، صدق می ‌كند كه به همان اندازه اهمیت دارند.
 – فرم کف پا:
کف پای افراد معمولاً به ۳ شکل دیده می شود.
 كف پای قوس دار: اگر نواری باریك، پنجه پا و پاشنه را به هم وصل كند احتمالاً شما كف پای قوس دار دارید و از این رو مستعد پیچ خوردگی پا هنگام راه رفتن هستید.
 همیشه به دنبال خرید كفشی باشید كه كفی مناسبی برای پوشش دادن قوس کف پای شما داشته باشد و یا از كفی مناسب برای پای خود استفاده كنید.
  كف پای معمولی: اگر نواری كه پنجه و پاشنه پا را به هم وصل می كند، پهنای معمولی داشته باشد می توان كف پای شما را ایده آل دانست و این بدین معنی است كه پای شما استعداد پیچ خوردگی به سمت داخل یا خارج را ندارد. یك كفش خوب و معمولی انتخاب مناسبی برای شماست.
  كف پای پهن: در این نوع كف پا خیلی كم قوس وجود دارد و اغلب پاشنه ی پا، تحت فشار شدید قرار می گیرد. این افراد معمولاً هنگام راه رفتن دچار پیچ خوردگی داخل پا می شوند. پس نوعی از كفش را انتخاب كنید كه شست پای شما را به خوبی حمایت كرده و تحت فشار قرار ندهد.
خطر کفش ‏های پاشنه بلند: گاهی وقت‏ها خانمها با پوشيدن يک کفش پاشنه بلند آن قدر از بلند قد شدن کاذب و موقت احساس رضايت مي‏ کنند که يادشان مي‏رود پوشيدن اين کفش ممکن است به سلامتي شان آسيب برساند.
 ضمن اينکه پوشيدن کفش نامناسب، تنگ و پاشنه بلند فقط به پاها آسيب نمي‏رساند، بلکه به زانو، کمر، استخوان‏هاي ستون فقرات و لگن هم آسيب وارد مي‏ کند.
وقتي شما کفش پاشنه بلند می ‏پوشيد، کمر برای جبران فشار وارد شده به پاها، قوس زيادي به خود مي‏ گيرد و از حالت طبيعي خارج مي‏ شود. در اين حالت فشار زيادي به ديسک‏هاي بين مهره‏اي ستون فقرات و مفصل زانو وارد مي ‏شود. مقدار اين فشار به ارتفاع پاشنه ی کفش بستگي دارد و هر چه پاشنه کفش بلندتر باشد، فشار بيشتري به عضلات، استخوان‏ها و مفاصل وارد مي‏ شود.
در مقايسه با کفش‏ های پاشنه کوتاه، کفشی با پاشنه‏ای حدود ۲/۵ سانتي ‌متر ۲۲ درصد، کفشي با پاشنه ۵ سانتي ‌متر ۵۷ درصد و کفشی که پاشنه ۸ سانتي ‌متري دارد ۷۶ درصد به ديسک‏هاي بين مهره‏اي و زانو بيشتر فشار وارد مي‏ کند.
 کفش‏هاي پاشنه بلند، عضلات پشت ساق پاها را فشرده و منقبض مي ‏کنند و عمليات خون‌رساني در اين عضلات را مختل مي‏ کنند. همچنين کفش‏هاي تنگ و پاشنه بلند پوست پا را از حالت طبيعي خارج کرده و پس از مدتي آن را ضخيم کرده و پينه ايجاد مي‏ کنند. پينه ‏هاي پا، اغلب دردناک بوده و پا را بد شکل مي ‏کنند.
راهنمای خرید کفش:
اما چه نکاتی را باید در مورد خرید کفش باید دقت کرد که به ترتیب آنها را بررسی می‌کنیم.

۱. جنس کفش چرمی باعث می‌شود که پای انسان کمتر عکفشرق کند.

برای کسانی که عاشق کیفیت کفش هستند، کفش چرمی انتخاب ایده آل است. بهترین جنسی که می‌توان از آن کفش تولید کرد، همین چرم است. کفش چرمی باعث می‌شود که پای انسان کمتر عرق کند. با دوام تر است و با واکس زدن، بسیار براق و زیبا می‌شود. در نتیجه انتخاب اول همه کفش چرم است.
اما کفش چرم، قیمت بالایی دارد، برای همه کار مناسب نیست و صرفاً بهتر است برای برنامه‌ها و مهمانی‌های رسمی از کفش چرم استفاده کرد. برای برطرف کردن این مشکل بهتر است، چند مدل کفش با متریال‌های دیگر هم استفاده کرد. بدترین نوع کفش، کفش ‌های پلاستیکی هستند.
این مسئله مخصوص کفش ‌های ورزشی نیست. کفش ‌های ورزشی هم از پلاستیک در خود استفاده می‌کنند. اما کفش ‌های غیرچرم که تمایل دارند ظاهر چرمی داشته باشند، از جنس پلاستیک استفاده می‌کنند. بزرگترین آسیبی که می‌توان به پا وارد کرد، استفاده از کفش ‌های پلاستیکی است.
کفش ‌های کتانی و پارچه ای، بهترین گزینه برای پوشیدن هستند. وزنشان کمتر است و در هنگام پیاده روی و کارهای مشابه، بدن و پا را خسته نمی کند.
 ۲. پاشنه کفش
کفش پاشنه بلند باعث می شود پا راحت تر پیچ بخورد.
کمردردها و دردهای پا، تا حد زیادی به پاشنه کفش بستگی دارند. پاشنه کفش بلند باعث می‌شود که پا راحت تر پیچ بخورد. ممکن است در یک مهمانی ساده اتفاقی برای شما نیافتد، اما بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی، کفش پاشنه بلند باعث کمردرد، پادرد، انحراف کمر، انحراف شست پا و بیرون زدن استخوان کناری پا خواهد شد. انگشتان کم کم روی هم سوار می‌شوند و  کم کم شکل و فرم پا تغییر می‌کند.
پاشنه کفش بهتر است کمتر از یک سانت پاشنه داشته باشد. در این صورت، پا حالت متقارن و متعادلی به خود می‌گیرد. کم تر برای حفظ تعادل به انگشت‌های جلو فشار وارد می‌کند و باعث می‌شود که کمر نیز تلاش کمتری برای ثابت نگه داشتن و راست ایستادن بکند.
برای آزمایش این موضوع بهتر است کمی روی پنجه‌های پای خود راه بروید. بعد از مدتی احساس درد شدید در انگشتان و سینه پا ایجاد می‌شود که با گذاشتن پاشنه پا روی زمین، این فشار قطع می‌شود. کفش پاشنه بلند هم چنین فشاری به پا وارد می‌کند.
 ۳. ساق کفش
کفش بچه گانه:
برای کودکان بهتر است از کفش ساق بلند استفاده کرد.
بیشتر کفش ‌های مرسوم در بازار دارای ساق نیستند. به دلیل این که هزینه اضافه بر گردن تولید کننده خواهد گذاشت و معمولاً هم خریداران به داشتن ساق پا توجهی نمی کنند. ساق کفش باعث می‌شود که کفش سخت تر پوشیده شود و حالت پایین شلوار را بدفرم نشان بدهد.
بیشتر کسانی که از کفش ساق بلند استفاده می‌کنند، این کفش را برای ورزش و پیاده روی زیاد استفاده می‌کنند. زیرا در خستگی پا، باعث جلوگیری از پیچ خوردن و انحراف پا می‌شود. یا اگر هم برای کفش رسمی از کفش ساق بلند استفاده می‌کنند، کفش را با دامن یا لباس مجلسی استفاده می‌کنند که قرار نیست شلوار روی آن را بگیرد.
برای کودکان بهتر است از کفش ساق بلند استفاده کرد. زیرا کودکان هنوز برای راه رفتن، نیاز به مراقبت از پاهای خود دارند و زودتر خسته می‌شوند.  بنابراین اگر از کفش ساق بلند استفاده کنند، دیرتر خسته  می‌شوند و کمتر احتمال آسیب دیدگی پاهای کوچکشان وجود دارد.
آموزش ساخت کیف پول چرم دست دوز

آموزش ساخت کیف پول چرم دست دوز

۱- در ابتدا : الگوی کیف چرم دست دوز مورد نظر راطبق موارد زیر تهیه فرمایید

۱-۱-چارچوب کیف پول :
اصلی کیف پول: مربع با ضلع۲۰cm و در صورت تمایل به محفوظ تر بودن ،لبه ی اضافه شده به عنوان درب مطابق تصویر را به یک ضلع مربع اضافه کنید.

۱-۲-جاکارتی هاd کیف پول:
مستطیل ۴در۸٫۵cm به تعداد ۴ وهمچنین یک مستطیل ۸٫۵ در ۱۲cm تهیه فرمایید.
شما می توانید یکی از اضلاع ۸٫۵ cm در تمام مستطیل ها را به هر فرمی (هلال ، صعودی و..) که می خواهید در بیاورید .
به طور دلخواه می توانید روی مستطیل بزرگ تر از قشر شکلی که روی چارچوب اصلی به کار بردید یک طرحی بزنید.

۱-۳-یک مستطیل ۷در۲۰ و دو مستطیل ۳در۲۰ که یکی از این دو را می توان از چرم نازک تری انتخاب کرد.

۲- آستر کشیدن کیف پول:
۲-۱-سمتراست داخل کیف پول چرم دست دوز : مستطیلها در مورد الگویی (-۱-۲) با آسترهای سوزنی به طوری که تمامی آنها به صورت پی درپی قرار گیرند.
یک مستطیل۲۰ در ۸٫۵ را تشکیل می دهند آستر کشی می کنیم فقط کافی است که پشت هر الگو را با چسب آغشته کرده و به آستر مورد نظر بچسبانید.
در نهایت همه ی آنها را مطابق شکل فقط کافیه حاشیه ها را چسب کاری کرده وبه هم متصل می کنیم.

۲-۲-سمت چپ داخل کیف: می توانید مستطیل ۲۰ در ۷ را به عنوان محل عکسی انتخاب کنید و با کاتر شکل مورد نظر برای آن را جدا کنید.

برای ورودی عکس هم کافی است برشی به اندازه ورودی عکس ببرید وبه اندازه ی محل برش خورده طلق پشت کار می چسبانیم

در نهایت یک آستر سوزنی به صورت کامل پشت این مستطیل به صورتی که فقط حاشیه ها چسب کاری شود می چسبانیم

۲-۳-ادامه ی سمت چپ: در یکی از مستطیلهای ۳ در ۲۰ یک مستطیل دیگربا کاتر در می آوریم به صورتی که از دو طرف۱٫۵ و از بالا یک و۱٫۵cm داخل میشویم.

ابتدا یک آستر سوزنی ۷ در ۲۰ به پایین قسمتی که ۱٫۵cm داخل شده ایم می چسبانیم.
حاشیه زیپ ۲۰cm را چسب زده و با احتیاط از پشت کار روی مستطیلی که درآوردیم قرار می دهیم
باز یک آستر ۸٫۵ در ۲۰ به بالا ترین قسمت مستطیل ۳ در ۲۰ می چسبانیم.

۳- سوراخ کردن

۳-۱-سمت چپ و راست داخلی فقط کافی است یک طرف آن رانیم سانتی متر داخل شده و سوراخ هایی به فاصله ۰٫۷ یا ۰٫۵ سانتی متر میزنیم.
ولی در سمت چپ برای زیپ زیر زیپ را هم به همین شیوه سوراخ کرده در واقع در این مستطیل دو ردیف نیاز به سوراخ کردن داریم
(نکته : زمان سوراخ کردن زیر زیپ آستر ۸٫۵ در ۲۰ را بالا می کنیم که جای سوراخ ها روی آن نماند.)

۳-۲-روی چارچوب اصلی کیف پول سمت راست که محل کارت هامی باشد را می چسبانیم
سمت چپ اول قسمت مربوط به زیپ و دوم قسمت مربوط به عکس را روی آن قرارداده
بین این چپ وراست باید ۳cm فاصله باشد که با آن مستطیل ۳ در۲۰ می پوشانیم که از نظر دیداری شکیل تر خواهد بود
(اما می توانید از این مستطیل صرف نظر کنید)

دور تا دور چارچوب اصلی را باید بوسیله ی خودکار چرم با فواصل ۰٫۷ سوراخ ها را علامت گذاری کرده و سوراخ کاری را انجام می دهیم.

نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط استان تهران آغاز به كار كرد

نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط شهرك‌هاي صنعتي استان تهران با حضور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گشايش يافت.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران، اين نمايشگاه صبح امروز (يكشنبه) با حضور رضا رحماني (قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توليد)، محمد خزاعی (معاون وزیر امور اقتصادي و دارايي و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران)، سعيد مدني (مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو)، محمدرضا خان‌محمدی (مشاور وزیر و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت)، سيدصالح سيدزاده (مديركل امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت)، فرزاد خلفی (رئيس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت)، الله‌محمد آقايي (نماينده وزیر و مديركل امور اقتصادي و دارايي استان تهران)، احمد جوانمردي (مدير توسعه بازار و امور بين‌الملل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران)، محمدرضا قاهري‌بدر (رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان تهران)، یوشینیکو یاناماکا (مدیر آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن)، صاحبان صنايع و اصحاب رسانه به مدت چهار روز با هدف عرضه و نمايش توانمندي‌هاي واحدهاي صنعتي مستقر در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان تهران در مرکز نمایشگاهی برج میلاد آغاز به کار کرد.

ایجاد فضای توسعه تجارت بین‌المللی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید بومی و ملی، كمك به بهبود فضای کسب و کار با معرفی بازارهای هدف جدید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل فنآوری موجود در مراکز علمی و تحقیقاتی و حمایت از محصولات دانش بنیان و عرضه آن به بازارهای بین‌المللی از ديگر اهداف برگزاری اين نمایشگاه است.

130 واحد صنعتي كوچك و متوسط مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان تهران در حوزه‌های صنعت ساختمان، سنگ، محصولات سلولزی، صنایع غذایی، مبلمان، چرم و پوشاک، تجهيزات بيمارستاني، ادوات اداري و قطعات صنعتی و 15 مشاور در بخش‌هاي مديريت صادرات، آموزش، حمل و نقل، امور مالي و سرمايه‌گذاري، صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك و مركز خدمات سرمايه‌گذاري استان تهران در این نمایشگاه حضور دارند.

برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های جنبی آموزشی و تجاری با حضور هیأت‌های تجاری خارجی از کشورهای ایتالیا، آذربايجان، روسیه، عراق و افغانستان نيز از ديگر برنامه‌هاي نخستین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط استان تهران است.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توليد در حاشیه گشایش این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: برای حمایت از تولید داخلی، طرح‌های مختلفی مرتبط با کنترل واردات، مبارزه با قاچاق و رونق به واحدهای صنعتی داخلی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

رضا رحمانی افزود: در این زمینه قرار شد 100 هزار نفر از کارکنان واحدهای صنعتی آموزش ببینند و هزینه آموزش آن‌ها را دولت پرداخت کند.
وي اضافه كرد: همه باید از نظر فرهنگی به این باور برسیم که اگر می‌خواهیم جوانان بیکار نمانند، باید تولید داخل را تقویت کنیم.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توليد بر حمایت از تولید داخل تأکید و اظهار کرد: حتی کشورهای دارای اقتصاد آزاد، از بخش صنعت در قالب‌های مختلف ـ مانند اعطای یارانه‌های مستقیم ـ حمایت می‌کنند.

رحماني درباره اهمیت برندسازی نيز گفت: یکی از طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم، ارتقاء توانمندی‌های صادراتی واحدهای کوچک و متوسط است كه برای دستیابی به این هدف، برنامه‌های کمی درنظر گرفته شده و شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های صادراتی تشکیل شده است.
به گفته وی، در برخی شاخه‌های صنعتی مانند کفش، کنسرسیوم‌های صادراتی شکل گرفته است و با تشکیل این کنسرسیوم‌ها، تولیدات داخلی با نام و برند مشترک فعالیت می‌کنند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور توليد خاطرنشان كرد: تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در آینده اثر بیشتری را نشان می‌دهد.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران نيز در حاشیه گشایش اين نمایشگاه اظهار كرد: در 11 ماهه امسال مجوز یک میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان تهران صادر شد؛ درحالی که پارسال این میزان 213 میلیون دلار بود.
محمدرضا قاهری‌بدر به خبرنگاران گفت: در 11 ماهه امسال 230 میلیون دلار از یک میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی، عملیاتی شده است و کل این سرمایه‌گذاری در سه سال عملیاتی می‌شود.
وی افزود: یکی از مجوزهای سرمایه‌گذاری مربوط به یک هلدینگ آلمانی است که قصد دارد در استان تهران سه کارخانه تولید برق بسازد.
رئيس هيأت مديره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران اضافه کرد: پس از اجرای برجام، فرصت تعامل با کشورهای مختلف برای جذب سرمایه فراهم شده است. در این ارتباط، 57 فرصت و هشت صنعت دارای مزیت اقتصادی در استان تهران شناسایی و به علاقه‌مندان اعلام شد.
قاهری‌بدر ادامه داد: زمینه‌های تأمین مالی در بخش سلامت، ارتباطات و فنآوری اطلاعات (ICT)،‌ بازار سرمایه، مدیریت پسماند، صنایع غذایی و خودرو از زمینه‌های پیشنهاد شده در استان تهران است.
وی درباره ورود واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به فرابورس نيز گفت: این موضوع با هدف رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک و تأمین مالی این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران تصريح كرد: در شرایطی که محدودیت‌هایی در ارائه تسهیلات سیستم بانکی وجود دارد، فرابورس یکی از روش‌های مناسب برای تأمین منابع مالی است، كه در این ارتباط تا کنون 15 واحد صنعتی از شهرک‌های صنعتی استان تهران به فرابورس معرفی شده است.

صنایع چرم دلیر نیز با شعار (کالای ایرانی.افتخار هر ایرانی-شما هم در این افتخار سهم دارید) در این نمایشگاه حضور داشته و منتظر حضور گرم شما هسنیم.