آبگوشت چرم

آبگوشت چرم

و داستان آبگوشت چرم چیست…

آبگوشت چرم:روزی مسافری از دیار غربت، در حالی که گرسنه بود و خسته، از رنج سفر به دیار آلن آباد رسید. به بازار که رسید، از هیاهو و رنگارنگی آن به وجد آمد.

گرسنگی و خستگی را فراموش کرد و مشغول قدم زدن در بازار شد. لباس هایی میدید که در شهر خود ندیده بود. مدتی به لباس ها خیره ماند تا بفهمد زنانه اند یا مردانه؟ ولی به نتیجه ای نرسید، چون طراحان لباس دیار آلن آباد آن قدر به توازن و تساوی جنسیتی اعتقاد داشتند که لباس های زنان و مردان را به یک شکل می دوختند.

وسایل و تجهیزاتی میدید که از ظاهر آنها مشخص نبود به چه کار می آیند، حال آنکه در دیار غربت، از ظاهر هر وسیله، کارایی آن مشخص بود. قابلمه، بشقاب یا چرخ نخ ریسی، هر کدام فریاد میزد به چه کار آید.

مسافر قصه ما همان طور مبهوت ومتحیر چشم می گرداند تا در گوشه ای از بازار چشمش به صحنه ای آشنا افتاد. مردی سبزپوش دیگی سیاه جلوی روی خود گذاشته بود که در آن آب جوشان بود و تکه های چرم که به خیال مسافر گوشت آمد. یادش آمد گرسنه است. پس به مرد سبز پوش گفت: «برادر، کاسه ای از این آب گوشت به من بده به یک قران.»

مرد سبزپوش پاسخ داد: «توای مسافر، بدان و آگاه باش که این آب گوشت نیست، پاره های چرمی است که می خواهم با آن کفش آلن آبادی بدوزم.»

مرد مسافر چانه خود را خاراند و گفت: شنیده بودم اهالی بلاد شما خسیس هستند، ولی باورم نشده بود!»

مرد سبزپوش گفت: «ای دل غافل، ما را بگو که عهد کرده بودیم کسی را غریب گیر نیاوریم و سر کارش نگذاریم! حال که سخت اصرار می کنی، بیا این کاسه آب گوشت را بگیر و صفا کن.»

بعد هم یک قران از مسافر گرفت و در جیب خود نهاد.

اما بشنوید از مسافر. مسافر بیچاره ابتدا آب گوشت را سرکشید تا به گوشتها برسد. وقتی تکه های چرم را دید، چون در دیار غربت از چرم برای کفش و سایر لباس ها استفاده نمی کردند، خیال کرد گوشتهای دیار آلن آباد چنین است و سعی کرد گوشت ها را به نیش بکشد و تکه تکه میل کند. اما هر چه سعی می کرد گوشت ها تکه نمی شدند و فقط صدای قیر و قور از آن ها بلند میشد!

مسافر گرسنه نگاهی به گوشتها (همان چرمهای خودمان) کرد و گفت: «قیری کنی، قوری کنی، پولی بالای تو داده ام و در نتیجه تو را میل خواهم کرد.»

این داستان را پدر بزرگم بارها برای من تعریف کرده بود و من خندیده بودم، ولی وقتی در مورد اشتباهات شناختی خودم به عنوان مدرس تفکر می کنم، متوجه میشوم من هم این اشتباه را مرتکب شده ام و خواهم شد، و ابتدا باید به خود بخندم. البته منظورم این نیست که آب چرم را سر کشیده ام و چرم را گاز زده ام! بسیاری از ایده ها و نظراتی که درباره کشورهای دیگر می خوانیم، همان چرمی است که الزاما نباید خورده شود و گاه به کار ما هم نمی آید.

به نظر گاردنر، هوش ریاضی تنها هوش موجود در انسانها نیست و همه ما هوش و استعدادهای خاصی در زمینه های گوناگون داریم. ما با شناخت انواع هوش، در واقع درگاه های یادگیری دانش آموزان را پیدا می کنیم. آبگوشت چرم

میدانید که انواع هوش عبارت اند از:

هوش کلامی: توانایی تفکر کلامی و استفاده از زبان برای بیان منظور؛

هوش ریاضی: توانایی انجام عملیات ریاضی؛ هوش فضایی: توانایی تفکر سه بعدی؛

هوش جنبشی: توانایی دستکاری اشیا و تبحر جسمی؛

هوش موسیقایی: حساس بودن نسبت به زیر و بم آهنگ، ریتم و تن صدا؛

هوش بین فردی: توانایی درک دیگران و تعامل مؤثر با آنها؛

هوش درون فردی: توانایی فهم خود؛

هوش طبیعی: مشاهده الگوهای طبیعت و فهم نظام های طبیعی و مصنوعی ساخت انسان؛

هوش وجودی: ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی و فلسفی تشخیص درگاه های یادگیری به مدرسان کمک می کند آنها با مشکلات آموزشی برخورد خلاق تر و مناسب تری داشته باشند.

براساس نظریه گاردنر، ما به عنوان آموزنده، باید روش آموزشی خود را در قالب های متنوعی پیاده کنیم که با درگاه های یادگیری دانشجویان یا هوش آنان متناسب اند.

برای مثال، در مورد دانشجویی که هوش موسیقایی خوبی دارد و در هوش میان فردی چنین نیست، قرار نیست ما او را راهنمایی کنیم به سراغ موسیقی برود و آن استعداد را بارور کند، بلکه لازم است با کمک هوش موسیقایی، آموزش هایی به او بدهیم که بر قابلیت های میان فردی اش بیفزاید. آبگوشت چرم

از نظریه هوش های چندگانه گاردنر که گذر کنیم، یکی از اشتباهات ما به عنوان آموزش دهنده چرم، به دندان گرفتن نظریه ای است که قرار است به کفشی برای ما تبدیل شود. در عین حال قرار نیست ما با بسنده کردن به فکر یک نظریه پرداز، سیستم تفکر خودمان را تعطیل کنیم.

بنابراین، در برخورد با نظرات مختلف آموزشی اساتید، اولا لازم است آن نظریه را با توجه به مبانی و محیطی که به تدوین آن منجر شده اند، فهم کنیم. دوم اینکه باید آن را برای اجرا در محیط کار خودمان و با توجه به تفاوت مبانی و محیط، ارزیابی و ویرایش کنیم.

ولی قرار نیست از نظریه ای که برای ما کاربرد ندارد استفاده کنیم یا یک نظریه را در مسیری غیر از مسیری که برای آن طراحی شده است، استفاده کنیم و خرسند باشیم که در حال استفاده از نظرات جدید آموزشی هستیم.

صنایع چرم دلیر با سابقه بیش از نیم قرن تحربه درصدد آموزش هرچه بیتشر فرابند صفر تا صد چرم می باشد و امید است که قدم مفیدی در این مسیر برداشته باشد.

ص.ذوفن

طراحی الگوی عملکرد محصول جدید

طراحی الگوی عملکرد محصول جدید

طراحی الگوی عملکرد محصول جدید مبتنی بر بازارگرایی و سرعت نوآوری در صنعت چرم

این پژوهش با هدف طراحی الگوی عملکرد محصول جدید مبتنی بر بازارگرایی و سرعت نوآوری در صنعت چرم انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. داده های میدانی در سال ۱۳۹۶ از راه پرسشنامه با مراجعه به ۲۰۰ نفر از مدیران و دست اندرکاران واحدهای تولیدی و فروش چرم در شهر تبریز گردآوری شده است.

تحلیل داده ها، آزمون فرضیات و نیز برازش مدل مفهومی پژوهش با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LESREL انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد، بازارگرایی با ابعاد ایجاد هوشمندی، توزیع هوشمندی و پاسخگویی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از راه سرعت نوآوری بر عملکرد محصول تأثیر مثبت و معناداری دارد.

هم چنین، بازارگرایی در قالب سه متغیر یاد شده تأثیر مثبت بر سرعت نوآوری دارد. نتایج بدست آمده از بررسی روابط بین متغیرهای مستقل نشان می دهد، ایجاد هوشمندی و توزیع هوشمندی تأثیر قابل توجهی بر پاسخگویی به هوشمندی بازار داشته و نیز ایجاد هوشمندی تأثیر مثبت و معناداری بر توزیع هوشمندی دارد.

 به طور کلی، بر اساس نتایج بدست آمده می توان پذیرفت که سرعت نوآوری نقش میانجی را بین روابط بازارگرایی و عملکرد محصول جدید ایفا می کند؛ لذا، فعالان صنعت چرم می توانند با تشکیل جلسه های مشترک بین بخش های بازاریابی و فروش با سایر بخش ها همچون بخش پژوهش و توسعه و تولید، به تبادل و انتقال داده ها پرداخته و با در نظر گرفتن سرعت در نوآوری، به گونه قابل توجهی عملکرد محصولات جدید خود را بهبود بخشیده و ارتقاء دهند.

شرکت ها در مواجهه با نرخ بالای شکست محصولات جدید، به ویژه در بازارهای بین المللی باید منابع و زمان زیادی را برای مقابله با این مشکل صرف کنند. به همین ترتیب، پژوهشگران تلاش های قابل توجهی در راستای بررسی عوامل تعیین کننده موفقیت محصول جدید انجام داده و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت محصول جدید را به ترتیب، درک ترجیحات مشتریان و داشتن دانش بازار جهت گردآوری داده ها درباره مشتری، شناسایی نموده اند (2014 ,.Chao et al)؛ البته، شرکت هایی که در محیط مشابه کار می کنند ممکن است مکانیزم های ساختاری گوناگونی برای کسب داده ها در مورد تغییرات محیطی با تمرکز بر انتخاب و اجرای استراتژی های گوناگون برای موفقیت در تولید و ارائه محصولات جدید به کار گیرند. بنابراین، نقش بازارگرایی در این میان بسیار کلیدی است. تجهیزات اداری

شرکتهای بازار محور، پیوسته در گیر نظارت بر مشتریان، رقبا و محیط بازار خود هستند تا بتوانند کالاها و خدمات مناسب و ارزشمندی را برای مشتریان خود توسعه داده و به بازار عرضه نمایند؛ در واقع، «بازارگرایی» یا «بازارمحوری» رویکردی است که با ایجاد هوشمندی و پاسخ به آن در پی ایجاد ارزش برتر برای مشتریان و عملکرد برتر برای سازمان است ( , Narver & Slater 1990 , Kohli & Jaworski ;1990). از اینرو، توجه به مقوله بازارگرایی در شرکتها امری ضروری است.

از طرفی، در محیط رقابتی بازار جهانی، شرکت ها با تحولات آشکار در تکنولوژی و تغییر در تقاضای مشتریان روبه رو هستند؛ و این عوامل به کاهش چرخه عمر محصول منجر می شود.

لذا، شرکتها نه تنها باید محصولات جدید را توسعه دهند، بلکه آنها باید تا آنجا که ممکن است این فرایند را با سرعت بیشتر به انجام برسانند. در واقع، سرعت نوآوری در محیط آشفته و رقابتی بازارهای امروزی امری حیاتی است که اغلب مورد بی توجهی قرار گرفته است (& Moreno- Moya .(Munuera-Aleman, 2016 مطالعات زیادی در زمینه بازارگرایی صورت گرفته که به عنوان نمونه می توان به موارد زیر که در ارتباط با موضوع این پژوهش می باشند، اشاره کرد: (2015) Mokhtarzadeh & Zamani در مطالعه ای «تأثیر بازارگرایی و نوآوری مدیریت بر عملکرد بنگاه با تأکید بر نقش میانجی نوآوری فناورانه» را در ۲۵۵ بنگاه داروسازی مورد بررسی قرار دادند و نتایج تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و روش کم ترین مربعات جزئی نشان می دهد، بازارگرایی و نوآوری مدیریت، اثر معنادار و مثبت بر نوآوری فناورانه دارد.

همچنین، نتایج مشخص کرده که هر سه متغیر بازار گرایی، نوآوری مدیریت و نوآوری های فناورانه در محصولات و فرایندها می تواند به عملکرد بنگاه منجر شود.

در مطالعه دیگر، (2017) shabani & Ebrahimpur، تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با میانجی گری دوسو توانی نوآوری (اکتشاف نوآوری و بهره برداری نوآوری را در ۱۱۰ شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی رشت مورد مطالعه قرار دادند و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده، مدل سازی معادلات ساختاری را به کار گرفته اند که یافته ها نشان می دهد،

بازارگرایی بر دوسو توانی نوآوری تأثیر مثبت دارد و نیز دوسو توانی نوآوری تأثیر مثبت بر عملکرد دارد. اما، تأثیر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد شرکت مورد تأیید قرار نگرفته است. (2011) . Rodriguez – Pinto et al در مطالعه ای، تأثیر ترتیب ورود به بازار را بر روابط بین بازار گرایی و عملکرد محصول جدید البته، با در نظر گرفتن کیفیت و سرعت نوآوری مورد بررسی قرار دادند و تحلیل داده های گردآوری شده از ۲۴۴ شرکت تولید و توسعه محصول جدید (از قبیل: شرکت های غذایی، شیمیایی، پلاستیک، تجهیزات الکترونیکی و حمل و نقل) واقع در اسپانیا، با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد، بازارگرایی شرکت می تواند عملکرد محصولات جدید را که در زمان های گوناگون وارد بازار می شوند، از طریق تسهیل در توسعه محصولات با کیفیت، بهبود بخشد.

هم چنین، بازارگرایی می تواند عملکرد محصولات جدیدی را که با توجه به سرعت نوآوری زودتر وارد بازار می شوند را نیز بهبود بخشیده و ارتقاء دهد. (2017) Prifti & Alimehmeti در پژوهشی رابطه بازارگرایی را با نوآوری و عملکرد محصول در ۹۹ شرکت تولیدی واقع در آلبانی مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته اند.

نتایج بررسی ها نشان میهد که ایجاد، انتشار و بکارگیری داده ها فرایندی است که بازخورد بازار را به عمل ارزشمند تبدیل می کند. در واقع، روند کلی بازار گرایی به طور همزمان با یادگیری سازمانی و ظرفیت سازی صورت می گیرد. همچنین، یافته ها حاکی از این بوده که ایجاد داده ها به شدت تحت تأثیر انتشار داده ها قرار دارند.

اگرچه پژوهشگران هنوز در پی این هستند که بازارگرایی چگونه در برتری عملکرد محصول مشارکت دارد، ولی تاکنون، مطالعات اندکی میانجیهای بالقوه روابط بین بازار گرایی و عملکرد محصول جدید را بررسی کرده اند. بنابراین، با توجه به نقش و اهمیت سرعت نوآوری که یک انسجام تیمی و قابلیت پیچیده اجتماعی است و نمی تواند به راحتی از سوی رقبا توسعه و تقلید شود، به عنوان متغیر واسطه میانجی در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، هدف اصلی مطالعه حاضر ضمن طراحی مدل، بررسی روابط بین بازارگرایی و عملکرد محصول جدید با تأکید بر نقش میانجی گری سرعت نوآوری در صنعت چرم و صنایع وابسته به آن (کیف، کفش و …) تعریف شده است. چرا که، با توجه به سابقه طولانی صنعت چرم در تبریز و تبدیل شدن آن به یک قطب صنعتی در کشور و منطقه برای همه یک فرصت بوده، اما به نظر می رسد برای ایجاد بازاری پر رونق محصولات و فرایندها می تواند به عملکرد بنگاه منجر شود. در مطالعه دیگر، (2017) shabani Ebrahimpur، تأثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت با میانجی گری دوسو توانی نوآوری (اکتشاف نوآوری و بهره برداری نوآوری را در ۱۱۰ شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی رشت مورد مطالعه قرار دادند و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده، مدل سازی معادلات ساختاری را به کار گرفته اند که یافته ها نشان می دهد، بازارگرایی بر دوسو توانی نوآوری تأثیر مثبت دارد و نیز دوسو توانی نوآوری تأثیر مثبت بر عملکرد دارد. اما، تأثیر مستقیم بازارگرایی بر عملکرد شرکت مورد تأیید قرار نگرفته است. (2011) . Rodriguez – Pinto et al در مطالعه ای، تأثیر ترتیب ورود به بازار را بر روابط بین بازارگرایی و عملکرد محصول جدید البته، با در نظر گرفتن کیفیت و سرعت نوآوری مورد بررسی قرار دادند و تحلیل داده های گردآوری شده از ۲۴۴ شرکت تولید و توسعه محصول جدید (از قبیل: شرکت های غذایی، شیمیایی، پلاستیک، تجهیزات الکترونیکی و حمل و نقل) واقع در اسپانیا، با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد، بازارگرایی شرکت می تواند عملکرد محصولات جدید را که در زمان های گوناگون وارد بازار می شوند، از طریق تسهیل در توسعه محصولات با کیفیت، بهبود بخشد. هم چنین، بازارگرایی می تواند عملکرد محصولات جدیدی را که با توجه به سرعت نوآوری زودتر وارد بازار می شوند را نیز بهبود بخشیده و ارتقاء دهد. (2017) Prifti & Alimehmeti در پژوهشی رابطه بازارگرایی را با نوآوری و عملکرد محصول در ۹۹ شرکت تولیدی واقع در آلبانی مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته اند. نتایج بررسی ها نشان میهد که ایجاد، انتشار و بکارگیری دادهها فرایندی است که بازخورد بازار را به عمل ارزشمند تبدیل می کند. در واقع، روند کلی بازارگرایی به طور همزمان با یادگیری سازمانی و ظرفیت سازی صورت می گیرد. هم چنین، یافته ها حاکی از این بوده که ایجاد داده ها به شدت تحت تأثیر انتشار داده ها قرار دارند.

اگرچه پژوهشگران هنوز در پی این هستند که بازارگرایی چگونه در برتری عملکرد محصول مشارکت دارد، ولی تاکنون، مطالعات اندکی میانجیهای بالقوه روابط بین بازار گرایی و عملکرد محصول جدید را بررسی کرده اند.

بنابراین، با توجه به نقش و اهمیت سرعت نوآوری که یک انسجام تیمی و قابلیت پیچیده اجتماعی است و نمی تواند به راحتی از سوی رقبا توسعه و تقلید شود، به عنوان متغیر واسطه اميانجی در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، هدف اصلی مطالعه حاضر ضمن طراحی مدل، بررسی روابط بین بازارگرایی و عملکرد محصول جدید با تأکید بر نقش میانجی گری سرعت نوآوری در صنعت چرم و صنایع وابسته به آن (کیف، کفش و …) تعریف شده است. چرا که، با توجه به سابقه طولانی صنعت چرم در تبریز و تبدیل شدن آن به یک قطب صنعتی در کشور و منطقه برای همه یک فرصت بوده، اما به نظر می رسد برای ایجاد بازاری پر رونق تا حدودی زمان را از دست داده است. هم چنین، با توجه به افزایش سریع تحولات جهانی و گذر از جامعه سنتی به جامعه داده های، توجه به استراتژی های جدید برای استفاده بهینه از فرصت ها و ارزش های جدید، مؤسسات را بیش از پیش ملزم به در نظر گرفتن سرعت در نوآوری کرده است. الذا، توجه به نتایج بررسی نقش سرعت نوآوری به عنوان متغیر مداخله گر، اهمیت این متغیر را در موفقیت این صنعت بیش از پیش آشکار خواهد کرد.

برای خواندن ادامه مقاله اینجا کلیک کنید.

ساخت ماسک چرمی همراه با طرح

ساخت ماسک چرمی همراه با طرح

آموزش ساخت ماسک چرمی همراه با طرح

این ماسک صورت چرمی این روزها ضروری است. این محافظ، بهترین در برابر کرونا است. این ماسک چرمی با 6 منافذ جلو در یک طراحی ساده قرار دارد و همچنین فضای لازم برای قرار دادن فیلتر هوا را در داخل خود دارد. یا می توانید آن را بالای ماسک صورت n95 قرار دهید. در صورت تمایل از بندهای مورد نظر خود استفاده کنید. در اینجا ما از چرم قهوه ای کرومی استفاده می کنیم تا بتوانیم آن را ضد عفونی کنیم و سپس قطعات را با نخ مومی شده بخیه زد.

بسیار شیک و مطابق مد می باشد. طراحی شکیل و کارآمد این ماسک تنفسی، این محصول را برای تمامی سنین و محیط های گوناگون متناسب کرده است. این ماسک بسیار سبک، نرم می باشد، از این رو به ماسک محبوب و پر طرفداری تبدیل شده است.

ویروس کرونای جدید بسیار واگیردار است، بنابراین رعایت موارد لازم برای پیشگیری نکته‌ای حیاتی است. استفاده از ماسک‌های چرمی یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به شمار می‌رود. به لطف پیشرفت‌ کشور در حوزه فناوری صنعت چرم از تولید ماسک چرمی در ایران شروع شده است.

با توجه به سابقه درخشان و شهرت ایران در حوزه فناوری‌های صنعت چرم و با شیوع ویروس کرونا در جهان، بسیاری از کشورها به دنبال ذخیره ماسک‌ها بودند. بدین ترتیب تقاضا برای خرید ماسک چرمی بسیار بالا رفت.

ماسک چرمی ضد حساسیت کاملا دستدوز در رنگبندی های مختلف که مزیتش نسبت به ماسک های دیگر این است که یکبار مصرف نیست و بعنوان فیلتر می توانید دستمال کاغذی بگزارید و هربار دستمال رو تعویض کنید و ماسک رو با الکل ضد عفونی کنید و مدت ها قابل استفاده میباشد.

با یکبار ساخت این ماسک در هزینه های ماسک های یکبار مصرف صرفه جویی کنید.با توجه به نیاز جامعه حداقل قیمت رو برای ساخت این محصول درنظر گرفته شده است. سفارشات عمده هم پذیرفته میشود.

در مصرف ماسک صرفه جویی کنید فقط فیلترش رو که میتونید دستمال کاغذی استفاده کنید رو تعویض کنید.ماسک شیک و خاص

برای دانلود طرح ماسک, اینجا کلیک کنید.

نقش منابع انسانی در توسعه صنعت چرم

نقش منابع انسانی در توسعه صنعت چرم

منابع انسانی صنعت چرم

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان است. کیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء و حیات سازمان است. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه های مختلف، در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری می کنند.کیفیت چرم

نگاهي کلي به وضعيت نيروي انساني در صنعت چرم کشور، روشن مي سازد که کارگران بي سواد و کم سواد در صدر بوده و بيانگر وضعيت بسيار خطرناک منابع انساني در صنعت چرم است و ضرورت بازنگري و دگرگوني در ساختار را دارد. هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.روش مطالعه ی پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد. نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق تدوین شده است.کیفیت چرم

مقدمه:

بی تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه بشمار میرفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است. در عصر حاضر نیز که بشر به پیشرفتهای فوق العاده در زمینه علوم و تکنولوژی دست یافته، به رغم نقش تکنولوژی در تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی، نه تنها از اهمیت منابع انسانی کاسته نشده بلکه توجه به موضوع منابع انسانی بعنوان خالق و بکار گیرنده فن آوری، ضرورتی روز افزون یافته است. نیروی انسانی یکی از مهمترین عناصر توسعه سازمانی و تحقق اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هر نهاد و ارگانی است. مديريت استراتژيک در برنامه هاي توسعه فرآيند توسعه منابع انساني را داراي دو جزء مي داند: انتخاب و رشد. در جزء اول، منابع انساني مورد نياز مشخص مي شوند و در جزء دوم، اين منابع با وظيفه خود آشنا شده و براي انجام صحيح آن به طور مناسب تجهيز مي شوند به گونه اي که بتوانند در محيط هايی با شرايط متغير کار کنند. در فرآيند توسعه منابع انساني، اين دو جزء بايد به طور همزمان سازماندهي شوند.کیفیت چرم

مهم ترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل می دهد که می تواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند . استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به صورت مسئله ای حائز اهمیت همواره مورد توجه دولت ها بوده است ، به عبارت دیگر می توان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب می شود و تحقق اهداف توسعه تا حد قابل توجهی به نحوه ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی یافته است . قبل از آغاز فرآيند توسعه منابع انساني، شناخت وظايف سازمان و تخصص هاي مورد نياز براي انجام اين وظايف ضروري است. براي رسيدن به اين امر مهم، برنامه ريزي نيروي انساني، نياز جدي هر سازماني است. در برنامه ريزي نيروي انساني، گام نخست، شناخت وضعيت موجود، تنگناها و مشکلات است. مشکل نيروي انساني در صنعت چرم باید به عنوان مهمترين و اساسي ترين مشکل مورد توجه قرار گیرد و کمبود نيروي انساني متخصص و کارآمد در فعاليت هاي تولیدی در مقايسه با نيازهاي فعاليت هاي مختلف به عنوان تنگناي جدي تولید می باشد و توسعه منابع انساني به عنوان سياست استراتژيک مورد تاکيد قرار گیرد.کیفیت چرم

نقش منابع انسانی در توسعه زیر ساخت های صنعت چرم

مشکل نيروي انساني در صنعت چرم باید به عنوان مهمترين و اساسي ترين مشکل مورد توجه قرار گیرد و از جمله نارسايي ها و تنگناهاي طرح هاي جامع در اجرا، نارسايي ها و تنگناهاي مديريتي، سازماني و نيروي انساني در صنعت چرم وجوود دارند و می توان به مواردی مانند ضعف واحد های تولیدی در جنبه هاي مختلف استخدامي، سازماني، مديريتي و نقص قوانين در اين موارد، کمبود کادر متخصص در تولید چرم، کم تجربه بودن کادر موجود، عدم امکان جذب نيروهاي متخصص در تولیدی های چرم، به لحاظ محدوديت موجود در نمودار تشکيلاتي و پايين بودن سطح دستمزدهاي پرداختي، محدوديت هاي قوانين استخدامي کشور در مورد پرداخت حقوق و مزاياي کافي به کادر متخصص و در نتيجه جذب اندک نيروهاي موجود از سوي بخش خصوصي، ايجاد نشدن تشکيلات اجرايي طرح در سازمان هاي ذي ربط چرم. برنامه ريزي نيروي انساني در صنعت چرم در سطح کلان ايجاب مي کند که با جمع آوري منظم اطلاعات، تجزيه و تحليل موقعيت ها و روندهاي عرضه و تقاضاي نيروي انساني و شناخت راه هاي مختلف، بتوان تعداد واقعي افراد مورد نياز براي مشاغل مختلف را به دست آورد و در سطح خرد و محلي، با تجزيه و تحليل شرايط گذشته و حال نيروي انساني روش هايي را تعيين کرد که نيروي انساني موردنياز در زمان و مکان مناسب، تعريف شده و در اختيار گرفته شوند.کیفیت چرم
این پژوهش از نوع پژوهش های بنیادی و همچنین کاربردی بوده و از آنجایی که هدف پژوهش جمع آوری توصیف و تجزیه و تحلیل و ارائه مدل می باشد، روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد. در هر بررسی آماری مجموعه ی عناصر مورد نیاز را جامعه می نامند. به عبارت دیگر، جامعه، مجموعه ی تمام مشاهدات ممکنی است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند(عمیدی،1390). جامعه آماری این پژوهش کلیه کارخانه ها و واحد های تولیدی چرم استان آذربایجان شرقی می باشد و پاسخ دهندگان مدیران عالی کارخانه ها و واحدهای تولید چرم استان آذربایجان شرقی می باشند. جمع آوری اطلاعات از بخشی از جامعه را، نمونه گیری می نامند.(عمیدی، 1390)روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد.کیفیت چرم

به دلیل این که لیست کلیه واحدهای تولید در صنعت چرم در دسترس بود از این روش استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. ، حجم نمونه¬ی آماری 169 نفر به دست آمد، و برای سهولت به 170 کارخانه پرسشنامه فرستاده شد، که به تعداد 140 کارخانه جواب گوی سئوالات پرسشنامه بودند و 20 پرسشنامه جواب داده به علت این که کامل پرنشده بودند غیر قابل استفاده بودند. در این پژوهش 120 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق از روش کیفی و کمی استفاده شده است که در قدم اول از روش کیفی جهت پیداکردن متغیرها و عوامل موثر و کلیدی در توسعه صنعت استفاده گردیده و در قدم دوم از روش کمی در جهت ثابت کردن این که عوامل و متغیرهای انتخاب شده از روایی و پایایی برخوردار بوده و درست انتخاب شده و استفاده گردیده اند. همچنین در قدم دوم میزان تاثیر هریک از متغیرها در توسعه صنعت چرم(ضرایب تاثیرشان) شناخته شد.روش مطالعه¬ی پژوهش به صورت کتابخانه¬ای و میدانی است. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.در روش کتابخانه ای از کلیه پایان نامه، مقالات داخلی مدیریتی، مقالات تخصصی صنعت چرم و همچنین مقالات بانک های اطلاعاتی همانند امرالد و ساینس دایرکت استفاده گردید.کیفیت چرم

یافته‌هاي پژوهش

تحقیق حاضر به دنبال توسعه زیر ساخت های صنعت چرم تبریز و ارائه راهکارهایی برای توسعه انجام شده است. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات در ارتباط با توسعه زیر ساخت های صنعت چرم، پرسشنامه ای شامل دو بخش طراحی گردیده است که بخش اول حاوی سئوالاتی در رابطه با مشخصات فردی پاسخ دهندگان و بخش دوم پس از بررسی های ادبیات موجود در مقالات و تحقیقات پیشین و با استفاده از مصاحبه های انجام گرفته 179 مورد به عنوان عوامل تاثیرگذار در توسعه و بهبود عملکرد صنعت چرم در نظر گرفته شد که به هفت گروه تقسیم شد و در مقیاس 7 گزینه ای لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، عبارتند از: منابع انسانی درون سازمانی، منابع انسانی برون سازمانی، حمایت و پشتیبانی، قوانین، تکنولوژی، مراودات تجاری و نوآوری.کیفیت چرم
آمار توصیفی داده ها در این فصل ابتدا به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق(سن، تحصیلات و …) می پردازد. بخش دوم شامل آمار توصیفی سئوالات پرسشنامه تحقیق است و در بخش سوم آمار تحلیلی تحقیق مطرح گردیده است. در مطالعه حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و تعیین نوع آزمون های مناسب برای تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف-اسپیرنوف که نتیجه نشان دهنده نرمال بودن کلیه متغیرهای تحقیق می باشد. برای آزمون مدل ارائه شده و یافتن مدل مناسب برای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. آزمون های مقایسه میانگین و تحلیل واریانس برای تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی در پاسخ به سئوالات مربوط به فرضیات تحقیق به کار برده شده اند. برای این‌که به طور دقیق جنسیت افراد نمونه را تعیین کنیم، یکی از سئوالات پرسشنامه مربوط به این مولفه می باشد. همان طور که در جدول 1 مشاهده می شود 118 نفر (34/98 در صد) از نمونه آماری تحقیق مرد و 2 نفر(66/1 درصد) زن هستند و بیانگر این است که در صنعت چرم ایران تعداد بسیار اندکی کارکنان زن در این صنعت مشغول به کار می باشند، همچنین این امر نشان دهنده این حقیقت است که در این صنعت متاسفانه از کارکنان زن استفاده نمی گردد. که دلیل این می تواند از نوع فرهنگ یا دلایل عدم آموزش دیدن خانم ها در این صنعت می باشد.در مقایسه با کشورهای پیشرو در صنعت چرم که اکثرا در قسمت های پایانی مراحل تولید در چرم سازی کارکنان زن مورد استفاده قرار می گیرند(رنگ زنی، سورت کردن و بسته بندی) که تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت چرم دارند. متاسفانه در صنعت چرم از خانم ها حداقل استفاده می شود.کیفیت چرم

جدول 1 فراوانی جنسیت نمونه آماری تحقیق

فراوانی نسبی

فراوانی

جنسیت

34/98

118

مرد

66/1

2

زن

از نظر تحصیلات افراد نمونه آماری در 5 دسته طبقه بندی شده اند، جدول زیر وضعیت آنها را از نظر سطح تحصیلات نشان می دهد. همان گونه که در جدول 2 مشاهده می شود، حدود 84/20 در صد افراد (25 نفر) دارای تحصیلات زیر دیپلم، 5/37 در صد( 45 نفر) دیپلم، 67/16 در صد (20 نفر) فوق دیپلم، 84/15 در صد (19 نفر) لیسانس، 66/6 در صد(8 نفر) فوق لیسانس و 5/2 در صد (3 نفر) دارای تحصیلات دکتری می باشند. اکثر افراد نمونه آماری این تحقیق دارای تحصیلات در مقطع دیپلم بودند.کیفیت چرم

جدول 2 میزان تحصیلات نمونه آماری تحقیق

فراوانی نسبی

فراوانی

تحصیلات

84/20

25

زیر دیپلم

5/37

45

دیپلم

67/16

20

فوق دیپلم

84/15

19

لیسانس

66/6

8

فوق لیسانس

5/2

3

دکتری

از نظر تجربه کاری افراد نمونه ی آماری در 6 دسته طبقه بندی شده اند، جدول 3 وضعیت آنها را از نظر سطح تجربه کاری نشان می دهد. همان گونه که در جدول 3 مشاهده می شود، از 120 نفر افراد نمونه آماری 25 درصد(30 نفر) دارای سابقه خدمت زیر 1-3 سال، 25 درصد(30 نفر) دارای سابقه 4-7 سال، 5/12 درصد(15 نفر) دارای سابقه 8-10 سال، 16/14 درصد(17 نفر) دارای سابقه 11-15 سال، 15 درصد(18نفر) دارای سابقه 16-20 سال و 33/8 درصد(10نفر) دارای سابقه بالای 20 سال بودند.کیفیت چرم

جدول 3 تجربه کاری نمونه آماری تحقیق

تجربه کاری

فراوانی نسبی

1-3 سال

30

25

4-7 سال

30

25

8-10 سال

15

5/12

11-15 سال

17

16/14

16-20 سال

18

15

20 سال به بالا

10

33/8

از نظر سن افراد نمونه آماری در 6 دسته طبقه بندی شده اند که جدول (4) وضعیت آن‌ها را از نظر سنی و جدول (5) وضعیت آن‌ها را از نظر تعداد کارکنان مشغول در هر واحد تولیدی نشان می دهد. مطابق اطلاعات مندرج در جدول 4، 5/12 درصد(15نفر) در گروه سنی 20-30 سال، 67/16درصد(20نفر) درگروه سنی 30-40 سال، 5/22 درصد(27 نفر) در گروه سنی 40-50 سال، 67/31 درصد(38 نفر) در گروه سنی 50-60سال، 5/12 درصد(15نفر) در گروه سنی 60-70سال و بقیه بدون جواب بودند.کیفیت چرم

جدول 4 سن افراد نمونه آماری تحقیق

سن

فراوانی

فراوانی نسبی

20-30 سال

15

5/12

30-40 سال

20

67/16

40-50 سال

27

5/22

50-60سال

38

67/31

60-70 سال

15

5/12

بی جواب

5

17/4

جدول 5 تعداد کارکنان مشغول در هر واحد تولیدی نمونه آماری تحقیق

تعداد پرسنل مشغول در واحد های تولیدی

فراوانی

فراوانی نسبی

1-5 نفر

38

67/31

6-10 نفر

45

5/37

10-15

25

84/20

16-20

10

33/8

21-25

2

66/1

26 نفر به بالا

0

اکثر شرکت هایی که در صنعت چرم سازی مشغول به کار هستند تعداد کارکنانشان کمتر از 20 نفر می باشد که این نشانگر کوچک بودن واحد های تولیدی است. با توجه به مطالعات پیشینی که انجام گرفته در کشورهای پیشرو در این صنعت به طور متوسط تعداد کارکنان بالای 50 نفر می باشد(سازمان تجارت جهانی، 2010). پس از بررسی ها و مصاحبه و بررسی پیشینه تحقیق مدل پیشنهادی محقق برای این تحقیق به شرح زیر می باشد:کیفیت چرم
با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با مجربان صنعت چرم شاخص هایی به عنوان عوامل تاثیرگذار در صنعت چرم شناسایی شد و با توجه به اینکه پس از جمع آوری اطلاعات از طریق آزمون اولیه مولفه ها در سطح مطلوبی قرار داشتند آنالیز عاملی انجام گردید. پس از تغییرات در سئوالات تحقیق نتایج مطلوب به دست آمد.جدول شماره 6 نشان می دهد که مدل ارائه شده معتبری برای تبیین توسعه صنعت چرم می باشد کازیه .کیفیت چرم

جدول  6   درجه اعتبار مدل

Model Summary
ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimate
1.994a.989.987.07637
a. Predictors: (Constant), TECH1, supportandimpowerment, human, buyandsell, rule, innovation, external

نتیجه

مديريت مهمترين عامل در حيات ، رشد و بالندگي سازمانهاست. دستيابي به بهره وري پايدار ، خلاقيت و نوآوري و كيفيت مناسب زندگي در گرو مديريت منابع انساني و نيروي انساني كارا، اثربخش، هوشمند و متعهد است. از آنجا كه منابع انساني باارزش‌ترين عامل توليد و مهمترين سرمايه و منبع اصلي مزيت رقابتي و ايجاد كننده قابليتهاي اساسي هر سازماني به شمار مي‌آيد، يكي از مؤثرترين راههاي دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي‌، كارآمد تر كردن كاركنان سازمانها است. آنچه كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است كه بهبود منابع انساني تنها با آموزشهاي فني و تخصصي حاصل نمي شود، بلكه بايد از راههاي گوناگون به توسعه آموزش كاركنان پرداخت و اين مهم، جز با اعمال برنامه‌هاي راهبردي در قلمرو مديريت منابع انساني، امكان‌پذير نخواهد بود. انسجام در برنامه‌هاي توسعه منابع انساني مستلزم توسعه برنامه‌هاي توانمندسازي كاركنان است كه مديريت منابع انساني نقش بسزايي در يكپارچه سازي و تلفيق اين برنامه‌ها براي ارائه الگوي مناسب توانمندسازي كاركنان ايفا مي‌كند. مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را در مدیریت نیروی انسانی در نظر می‌گیرد. اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌ای در دستیابی به اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک داشته باشند دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل‌تر است. فرهنگ و ارزش‌های کلی، شرایط سازمانی و رفتار مدیریتی که از آن فرهنگ نشأت می‌گیرد تأثیر زیادی بر دستیابی به تعالی مطلوب می‌گذارد. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که باید تلاشی مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آنها صرف شود. دستیابی به یکپارچگی نیازمند تلاش مستمر است. منظور از یکپارچگی این است که تمام اعضای سازمان با داشتن حسی از مقصود مشترک با یکدیگر کار کنند.کیفیت چرم

پیشنهاد

در جهان رقابتي امروزي ، يكي از ابزارهاي مهم براي ايجاد تحول و بقاي سازمان و رسيدن به هدفها و رسالتهاي موردنظر، عنصر انسان است. در اين ميان آنچه مقوله تحول را حيات مي بخشد و بقاي سازمان را نيز تضمين مي كند، منابع انساني است . كاميابي سازماني، به آميزه اي اثربخش از پول، مواد، ماشين و منابع انساني براي دستيابي به هدفهاي كوتاه مدت و بلندمدت بستگي دارد و به علت پيچيدگي‌، گوناگوني و يگانگي سازمانها ، زمينه هاي تخصصي بسياري پديد آمده‌اند، تا منافع بالقوه هر يك از اجزاي سازنده را به حداكثر برسانند.کیفیت چرم
واقعيت اين است كه اگر در سازمانها از وجود انسانهاي خلاق، دانشگر، فرصت شناس و تبيين گر مسائل بي بهره باشيم، بسياري از فرصتها و موقعيتها را از دست خواهيم داد. براي رسيدن به هدف جهاني شدن و يا حتي ماندن در اين سطح، پرورش و جايگزيني نيروهاي جديد به منظور ادامه راه رشد و ترقي الزامي است و آينده صنعت متعلق به كساني است كه براي آن برنامه و هدف دارند. اين گونه است كه تغيير و دگرگوني در نيروي انساني و ساختار سازماني اجتناب ناپذير مي شود و دانشمندان علم مديريت بر اين باورند كه تغيير و تحول در نيروي انساني، ريشه تمام موفقيتهاي سازمانها است. بديهي است اگر در مديريت منابع انساني تغييري حاصل نشود، صنعت محكوم به فناي حتمي است. پس برنامه‌ريزي در راستاي توسعه منابع انساني و طراحي برنامه‌هاي توانمندسازي منابع انساني، يكي از راهكارهاي اساسي رسيدن به توسعه پايدار و جهاني سازي است كه مديران منابع انساني در آن نقش بسزايي دارند . . ساختار و متد تحقیق بر اساس روش های متناسب با سئوالات تحقیق طراحی شد و مدل تحقیق ارائه گردید. در این قسمت رابطه بین ساختار زیر بنایی صنعت چرم و عملکرد سازمان ها به صورت کامل درک گردید. ابزار تحقیق که پس از مصاحبه به دست آمد مورد تائید قرار گرفت و به نمونه آماری فرستاده شد. پس از گردآوری اطلاعات و گروه بندی آنها تجزیه و تحلیل انجام گرفت و با توجه به نتایج گرفته شده و خلاصه بندی نتایج از تجزیه و تحلیل داده ها به ارائه پیشنهادات می پردازیم.مدل پیشنهادی برای توسعه زیر ساخت های چرم با استفاده از مولفه های استخراجی از مبانی نظری و پیشینه تجربی و مولفه هایی که در پرسشنامه گنجانده شده اند. اولین مدل پیشنهادی توسعه زیر ساخت مطلوب صنعت چرم در ایران می باشد و لذا قابل مقایسه(به علت نبودن مدل دیگری) با سایر مدل ها نیست. باتوجه به نقش موثر منابع انسانی درتوسعه صنعت چرم، وجود استادان مجرب با علم نوین در صنعت چرم سازی و وجود کارگران حرفه ای آموزش دیده، تعهد متقابل کارفرمایان و پرسنل و بالا بردن سطح سواد مدیران در واحد های تولیدی و آشنایی علمی بیشتر مسئولین در اداره هایی که با صنعت چرم در ارتباط هستند و حمایت های اساسی که انجام می دهند، می تواند راه را برای توسعه زیر ساخت های صنعت چرم هموارتر می سازد. سنتی بودن صنعت چرم از عوامل کاهنده ی توسعه صنعت چرم استان آذربایجان شرقی است، بدین معنی که عدم وجود تکنولوژی بروز مناسب، بهره گیری خیلی کم از تجربه های علمی به روز جهان، عدم وجود قسمتR&D و آزمایشگاه های مجهزدر واحد های تولیدی، عدم توجه به استانداردهای لازم برای پوست خام از زمان سلاخی تا آغاز برای دباغی، استاندارد های لازم برای مواد اولیه شیمیایی مورد مصرف در دباغی و عواملی مربوط به آنها موجب عدم توسعه صنعت چرم شده است. سازمانها برای پرورش و توسعه نیروی انسانی خود ناچار به استفاده از شیوه های جدید و کارآمد مدیریت هستند، چراکه از جریان پرورش هم خود منتفع می شوند و هم تاثیر مثبت فراوانی بر نیروهای کاری سازمان می گذارند. یکی از اهداف اولیه مدیریت منابع انسانی، خلق و فراهم آوردن شرایطی است که از طریق آن استعدادهای بالقوه کارکنان کشف و شکوفا گردد و تعهد آنها به سازمان افزایش یابد. این استعداد بالقوه نه تنها به توان آنها در فراگیری و به کارگیری دانش و مهارت های جدید مربوط می شود بلکه شامل افکار و نقطه نظرات ارزشمند آنها در خصوص سازمان نیز می گردد. در مفهوم توسعه و پرورش منابع انسانی هدف ایجاد مهارت هایی است که فرد بتواند خود را برای احراز مشاغل بالاتر و یا مسیولیت های سنگین تر آماده کند. بنابراین برنامه های آموزش توسعه منابع انسانی به منظور رشد افراد بدون ارتباط با مشاغل جاری یا آتی سازمانی است. این بدان معنا نیست که نتیجه حاصل از برنامه های آموزشی توسعه در مشاغل جاری یا آتی افراد سازمان بدون استفاده باشد بلکه برنامه هایی طراحی می شوند و در یک کلام هدف برنامه های آموزش توسعه اینست که سازمان را همیشه زنده و پابرجا نگه دارند تا روند انطباق و تغییر روشها و سیاستهای سازمان به سهولت انجام پذیرد.کیفیت چرم

1) دكتر ناصر فقهی فرهمند
عضو هيئت علمي (دانشيار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه مديريت صنعتي، تبريز، ايران
E-mail: farahmand@iaut.ac.ir

2) دكتر محمد دباغي صدر
دكتراي مديريت استراتژيك، تبريز، ايران
رئیس هئیت مدیره چرمسازی صدرا
E-mail: mdsadr@yahoo.com

منابع و مأخذ

رادينگ، الن (1383)، مديريت دانش. ترجمه دكتر محمد حسين لطيفي. تهران: انتشارات سمت.چاپ اول.
رجایی پور، سعید، و حمید رحیمی (1387)، بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه ی مدیریت (31): 76-59.
رفعتى شالدهى، حسن، رضا حسنوي، فرید به آذين، و سيد عليرضا بني طباء (1387)، بررسى الگوي مديريت دانش در يك مركز تحقيقاتي نظامى. طب نظامی(10): 252- 237.
زعفريان، رضا، مونا اسماعيل زاده، و نساء شفاهي (1387)، ارائه الگوي مديريت دانش در كسب و كار هاي كوچك و متوسط. توسعه كارآفريني. 1(2): 102-75.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر (1380)، فرآيند مديريت اجرايي، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر (1381)، مديريت در ايران، چاپ دوم. كتابفروشي مركز آموزش مديريت دولتي تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر (1382)، مديريت پاياي سازمان، چاپ اول، انتشارات فروزش، تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر (1382)، مديريت ساختار استراتژيك سازمان، چاپ چهارم، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر (1390)، مديريت پوياي سازمان، چاپ دوم، انتشارات فروزش، تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر(1388)، تدوين برنامه استراتژيك سازمان، چاپ اول، انتشارات فروزش، تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر(1390)، مديريت استراتژيك سازمان، چاپ دوم، انتشارات فروزش، تبريز.
فقهي فرهمند، دكتر ناصر(1390)، مديريت تكنولوژي سازمان، چاپ دوم، انتشارات فروزش، تبريز.
محمدی، محمد (1380)، توانمندسازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 31 و 32، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

زمان تجزیه پذیری چرم

زمان تجزیه پذیری چرم

برآورد زمان تجزیه پذیری چرم

تمایل روبه رشد مصرف کنندگان محصولات بادوام تر، در کنار درخواست دولت برای تولید کالاهای سازگارتر با محیط زیست، صنعت چرم را متمایل کرده است به پذیرش و استفاده از روشهای دباغی جایگزین و فرآیندهایی که باعث می شود تا چرم سازگارتر با محیط زیست شود و در انتهای چرخه حیاتش سریعتر تجزیه شود. این مسئله در حال پیشرفت است بطوریکه اخیرا اینسكوپ با شیوه ای سریع و موثر، فناوری مخصوصی را برای ارزیابی روند های تجزیه پذیری چرم کمیت چرم ارتقاء داده است.

این فناوری که بر پایه استاندارد بین المللی ایزو ۲۰۱۳۶ بنا نهاده شده است، این امکان را فراهم می کند که به چنین روش های ارزیابی شتاب بدهند تا در یک بازه زمانی سی روزه مشخصه های تجزیه پذیری مواد را تعیین کنند که در محیط طبیعی می تواند سالها زمان صرف شود تا از بین بروند.تجزیه پذیری چرم

برای تمامی صنایع چرم، پایداری زیست پذیری و دوام عامل کلیدی است. در واقع تأثیراتی که بر محیط می گذارند به وضوح نگرانی اصلی برند های پویا، معتبر و مترقی است. امروزه یک چالش بزرگ برای صنعت چرم مخصوصا صنایع چرم دلیر ابداع شیوه های خلاقانه و از نظر منابع کارآمد است که یا مانع استفاده از آب، انرژی، مواد شیمیایی خطرناک و ضایعات شود و یا آن را کاهش دهد.تجزیه پذیری چرم

این نیاز منجر به این حقیقت شد که بازار در حال تغییر باشد. این مسئله مربوط به این است که از طرفی آگاهی مصرف کنندگان و برندها برای استفاده از منابعی که از نظر اخلاقی صحیح هستند رو به افزایش است و از طرف دیگر در رابطه با ابداع و اجرای قانون گذاری های اروپایی برای استفاده از مواد شیمیایی خاص است.

افزون بر این، صنعت چرم نیازمند این است که از مسئله تأثیر بر محیط، بعنوان راهی استفاده کند تا موجب پیشرفت در زمینه بازار رقابتی شود و این تغییرات می تواند بعنوان فرصت های تجاری در نظر گرفته شود. در نتیجه این صنعت بدنبال راهی برای پیشبرد و ارتقاء محصولات چرمی بادوام تر بر پایه روش های دباغی سبزتر، بهبودی و اصلاح تجزیه پذیری در طول عمر مفید چرم در کنار سایر رویکردهای پایدار است.تجزیه پذیری چرم

روش های جدید

بدین منظور روش های تست جدیدی مورد نیاز است تا در یک بازه زمانی کوتاه و مقرون بصرفه، زمان تجزیه پذیری چرم در محیط مورد محاسبه قرار گیرد. با اجرای روش های جایگزین اخیر، اینطور که به نظر می رسد یک زمان آزمایش طولانی، صرف هزینه های بالا و حتی اجرای تستهای میدانی مورد نیاز است، مدت زمان تست می تواند سالها زمان ببرد.تجزیه پذیری چرم

برای این منظور در سال ۲۰۱۷ بخشی مربوط به تعیین زمان تجزیه پذیری چرم بوسیله میکرو ارگانیسم ها، توسط سازمان استاندارد جهانی ایزو ۲۰۱۳۶ راه اندازی شد. اساس این روش استاندارد بر اینسکوپ پایه گذاری شده است که سیستم آن تمام خودکار است و بر مبنای فناوری داخلی است و این امکان را فراهم می کند تا چرمی که از نظر کیفیت آماده است، سریع و کارآمد ارزیابی شود.تجزیه پذیری چرم

این سیستم از یک روش ثانوی ایزو ۲۰۱۳۶ استفاده می کند که با اشعه مادون قرمز نشان می دهد چگونه میکرو ارگانیسم های هوازی موجب تخریب چرم و تولید کیفیتی کربن دی اکسید مانند می شوند. همچنین نرم افزار های مختص این روش طراحی شدند تا میزان فشار، دما و گردش هوا را شبیه سازی کنند.تجزیه پذیری چرم

ارزیابی همزمان چهار جفت نمونه میسر است، که شامل کنترلهای مثبت و منفی می شود که برای اعتبار سنجی تحت این استاندارد مورد نیاز است. برای اینکه کنترل مثبت یعنی کلاژن خالص قابل استناد باشد، باید تخریب حداقل ۷۰ درصدی در یک دوره سی روزه اتفاق بیافتد. برای کنترل منفی باید تلقیح کاملا مطابق با نمونه های محیطی باشد.

در این روش، سیستم می تواند مشخص کند که کربن دی اکسید تولید شده صرفا در نتیجه تجزیه بیولوژیکی برای آن نمونه است تا درصد تجزیه بیولوژیکی محاسبه شود. برای تأیید نتایج آزمایشگاهی که طبق این استاندارد انجام شده است، تست های میدانی با همان نمونه های مشابه چرمی انجام شده است.تجزیه پذیری چرم

این تستها توسط محل دباغی اسپانیایی  Segobe S. L در یک مخزن بیولوژیکی انجام شده است، در مکانی که نتایج تستهای آزمایشگاهی فراهم شده است، سه نوع چرم دباغی شده توسط سه روش اوکسازولیدین، تیتانیوم و کروم بترتيب مورد ارزیابی قرار گرفته اند. جدول ذیل مربوط به اطلاعات بدست آمده از هر کدام از آن آزمایشهاست:

اوکسازولیدین به انگلیسی: (Oxazolidine) با فرمول شیمیایی C3H7NO یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 0938,73 گرم بر مول می باشد. اکسازولیدین یک حلقه پنج عضوی است که شامل سه کربن، یک نیتروژن و یک اکسیژن است. اکسیژن و NH به ترتیب در موقعیت های ۱ و ۳ هستند. در مشتقات اكسازولیدین، کربن بین اکسیژن و نیتروژن وجود دارد یا یک ایزوکسازولیدین است. تمام کربن ها در مقایسه با اکسازول و اکسازولین اکسازولیدین کاهش می یابد. بعضی از مشتقات آنها، اکسازولیدیدون، به عنوان ضد انعقاد استفاده میشود.تجزیه پذیری چرم

مترجم : فاطمه زارعین

فقدان آموزش چرم مشکل صنعت چرم کشور است

فقدان آموزش چرم مشکل صنعت چرم کشور است

فقدان آموزش مشکل صنعت چرم کشور است

مدیر رسته چرم و کفش کشور، کم توجهی ها به آموزش و کمبود نیروی انسانی از مهمترین ضعف های صنعت چرم و کفش کشور نام برد و اظهار داشت : برای تقویت این صنعت باید همکاری های آموزشی و پژوهشی با مراکز دانشگاهی و فنی و حرفه ای بیشتر شود. کیف و کفش چرم

آرش منصوری روز یکشنبه درحاشیه بازدید از مرکز آموزشی یک واحد تولیدی چرم در کرج به خبرنگار ایرنا گفت:  در بررسی های میدانی، علمی و پژوهشی‌ به این نتیجه رسیده ایم که بخشی از ضعف ها در صنعت چرم کشور از کم توجهی ها نسبت به آموزش و کمبود نیروی کارآمد و حرفه ای سرچشمه گرفته است.کیف و کفش چرم

مدیر رسته چرم و کفش کشور به نشست اخیر فعالان صنعت چرم و مصنوعات چرمی  استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، مازندران، همدان و آذربایجان اشاره کرد و گفت: به اطلاعات ریز و درشتی دست یافتیم که در تقویت تعامل میان صنعت چرم و مراکز آموزشی و مهارت آموزی، برای رشد و توسعه این صنعت موثر واقع خواهد شد.

وی بیان داشت : ضعف در بازاریابی و فروش دیگر چالش صنعت چرم است که برای رفع این چالش دوره های آموزشی تخصصی باید مد نظر قرار بگیرد.

منصوری افزود: برای ایجاد و تغییر زیربنایی و ماندگار در فرهنگ کار و تولید، نیاز به آموزش و برنامه در مراکز آموزش فنی و مدارس است. اگر متمایل به تغییر وضع موجود هستیم، باید آموزش را به جهت بهینه کردن و آماده سازی بستر مناسب در جهت اهداف مشترک، باز طراحی کنیم.

 وی ادامه داد: در همین راستا نیاز به ایجاد و طراحی نهاد آموزشی در صنعت چرم هستیم و مشکلات این صنعت به طور تخصصی توجه قرار گیرد.کیف و کفش چرم

منصوری با تاکید بر ضرورت اصلاح و به روز شدن قوانین حاکم بر صنعت گفت: باید این قوانین به نحوی‌ دستخوش اصلاح و تغییر شود تا صنعت کشور از انبوه پیچیدگی ها در مسیر جهش تولید رهایی یابد.

مدیر رسته چرم و کفش کشور، به روز رسانی دانش فنی در بخش صنعت را راهکاری کارآمد در دستیابی به روش های نوین تولید کالاهای با کیفیت و پر طرفدار در بازار های داخل و خارج از کشور و حرکتی موثر در مسیر جهش تولید و افزایش اشتغال عنوان کرد.

وی تاکید کرد که گسترش برنامه های آموزشی در پوشش تعامل صنعت، دانشگاه و مهارت آموزی در مراکز فنی حرفه ای با هدف ارتقای دانش روز نیروی انسانی صنایع گامی مهم در نوآوری و توسعه صنعت به شمار می رود.

وی گفت: در شرایطی که تحریم ها اقتصاد کشور ما را نشانه گرفته است، ضروری است دانشگاه و صنعت با کمک مراکز مهارت آموزی در اقدامی مشترک شعارهای  محوری«خود اتکایی» ، «رهایی از وابستگی ها» و «توسعه صادرات » را  به معنای کامل کلمه عملیاتی کنند.

منصوری تصریح کرد:  ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه حرکت در توسعه صنعت را سرعت می بخشد و بستر مناسبی برای اشتغال زایی فراهم می آورد.

وی اظهار داشت: با وجود حرکت های مثبت در تعامل میان دانشگاه و صنعت طی سال های اخیر، همچنان فاصله  زیاد بین فعالان اقتصادی و دانشگاهیان به عنوان یک چالش حاد در مسیر رشد اقتصاد کشور خودنمایی می کند.کیف و کفش چرم

استان البرز دارای بیش از۴۰ واحد صنعتی فعال در زمینه  تولیدچرم طبیعی و مصنوعی است که بخشی از این محصولات به کشورهای مختلف جهان صادر می شود.

استان های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز، همدان و اصفهان از تولیدکنندگان عمده محصولات چرمی کشور هستند و استان البرز در این زمینه رتبه چهارم کشوری دارد.کیف و کفش چرم

وبگاه صنایع چرم دلیر در صدد آموزش هرچه بیشتر در شاخه چرم و محصولات چرمی می باشد و با مطالعه مطالب مختلف در این وبگاه می توانید سطح آموزش خود را بالا ببرید.کیف و کفش چرم

آموزش حرفه کفاشی را از مدارس آغاز کنیم

همچنین رییس اتحادیه کیف و کفش کشور نیز یادآور شد: چالش اصلی صنعت کیف و کفش کمبود نیروی انسانی آموزش دیده‌ است چرا که خانواده‌ها دیگر فرزندان خود را از نوجوانی به شاگردی این حرفه نمی‌فرستند.کیف و کفش چرم

رسول شجری برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد باید کار آموزش را از مدارس شروع کرده و در دانشگاه‌ها ادامه دهیم و افزود:  روزگاری بهترین طراحان و هنرمندان کفش در این استان فعالیت می‌کردند اما متأسفانه این افراد به مرور زمان با افت کار مواجه شده‌اند.کیف و کفش چرم

نرخ سرمایه گذاری اشتغال در صنعت کفش بسیار پایین است

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنعت چرم و کفش را امری الزامی عنوان کرد و افزود: این نهاد‌ها باید نظرات کار‌شناسانه خود را در امر تولید محصولات ارایه دهند.کیف و کفش چرم

ایشان راهکار تبدیل تهدید نوسانات ارزی به فرصت را تولید محصولات متنوع بر پایه نگرش صادراتی عنوان کرد و گفت: متوسط نرخ سرمایه گذاری اشتغال در صنایع سنگین مانند پتروشیمی و فولاد برای هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان است اما این نرخ در صنعت کفش بسیار پایین بوده و در نتیجه مزیت بالایی نیز به دنبال دارد.

سوالی دارید؟ Do you have any question?!

شروع مکالمه.Start the conversation
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی را انتخاب کنید Hello! Select support staff to chat on WhatsApp