در این تصویر آموزش ساخت دستبند بافته چرمی شده بدون برش نمایش داده شده است