گالری عکس صنایع چرم دلیر و نمایشگاه چرم و ماشین آلات و مواد شیمیایی
استانبول ترکیه
از تاریخ ۳/Nov/2015 تا تاریخ ۵/Nov2015
تاریخ ۱۲ آبان تا ۱۴ آبان ۱۳۹۴
از روز سه شنبه تا ۵ شنبه