این دستگاه با استفاده از بالاترین تکنولوژی کمک به مراحل پایانی چرم سازی نموده که هم در چرم گاوی (سنگین) و چرمهای گوسفندی بزی (سبک) کاربرد دارد و برای طرح دادن و نهایی کردن بر روی رخ چرم استفاده می شود.

دستگاه نرم کن چرمسازی نیز برای نرم و صاف کردن چرم در مراحل مختلف استفاده می شود.